När inträder avtalsbundenhet för kontrakt om andrahandsuthyrning?

2021-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag och en person har skickat in en ansökan om att jag ska hyra hens lägenhet i andrahand i ett år till hens hyresgästförening. Jag vill inte längre flytta in och vi har inte skrivit ett kontrakt utöver ansökan om att få hyra och enligt hyresgästföreningen räknas ansökan inte som ett kontrakt utan det ska vi bestämma sinsemellan. Däremot så har vi kommit överens om vissa saker via Messenger, så som ev inflyttningsdag, en uppsägningstid på 3 månader och att vi ska ses och skriva kontrakt om ovan. Min fråga är om vår Messenger konversation är bindande precis som ett kontrakt eller om det behövs ett andrahandskontrakt som är undertecknat av oss båda för att det ska vara juridiskt bindande?Tack!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör när och hur avtalsbundenhet uppstår. Vid hyreskontrakt finns det inga formkrav för när avtalsbundenhet uppstår, dvs. avtalet kan både vara muntligt och skriftligt samt det behövs ingen underskrift för att avtalet ska gälla. För bevisningens skull bör kontraktet vara skriftligt för annars vid tvist finns det inget som kan bevisa vad avtalet gällde från början – det blir ord mot ord. Det blir dock en bedömningsfråga om du och din avtalspart är i den s.k. förhandlingsfasen (förstadiet till bindande avtal) eller om bundenhet har uppstått och att du inte längre kan ångra dig utan att riskera rättsliga påföljder (t.ex. skadeståndsskyldighet). Frågan är om er kommunikation är av slutlig karaktär, det ska uttryckas en vilja av att förplikta sig rättsligt och således en vilja av att inte kunna ångra sig. Jag skulle rekommendera dig att berätta för din motpart att du ångrat dig så snart som möjligt eftersom ni fortfarande är på gränsen mellan förhandlingsstadiet och bindande avtal (dock beroende på hur ni formulerat er i er Messenger konversation).

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?