När inkräktar ett testamente på laglotten?

Hej,

När min mor avled så ägde hon 50% i en fritidsbostad, jag 25% och min styvfar 25%. I testamentet testamenterade hon sin 50% andel av fastigheten till min styvfar. Han äger således 75% och jag 25%. Allt frid och fröjd.

Han har två barn sedan förut men vill ej att fritidshuset skall tillfalla dem vid hans bortgång, han vill att hans 75% av fastigheten, tillfaller mig.

Jag är inte riktigt säker på detta om laglott och arvingar så därför vänder jag mig till er.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB).

Enligt ärvdabalken gäller att bröstarvingar (barn) har rätt till en laglott av sina föräldrars arv. Denna rättighet regleras i ÄB 7:1 och innebär att halva förälderns arv ska utgöra laglotten. Laglotten utgör alltså en rätt till halva förälderns arv. I detta fall finns det två barn. Det innebär att de två barnen ska dela på laglotten. De ska alltså ha rätt till 25% var av sin fars arv.

Laglotten innebär att föräldern inte hur som helst kan styra över den andelen genom testamente. Enligt ÄB 7:3 gäller nämligen att barnen kan kräva ändring av ett testamente som inkräktar på deras laglott.

I ditt fall innebär det att din styvfar utan problem kan testamentera sin del av fastigheten till dig, så länge fastigheten inte utgör mer än halva hans förmögenhet. Om vi säger att din styvfars andel av fastigheten är värd 2 miljoner, och att han därutöver har en förmögenhet på 2 miljoner. Detta innebär att han kan testamentera bort saker för ett värde av exakt 2 miljoner utan att inkräkta på laglotten. Om hans andel av fastigheten istället skulle vara värd 4 miljoner innebär det att barnen kan kräva ändring av testamentet så att de får egendom till ett totalt värde om 3 miljoner ((2 + 4)/2 = 3 miljoner).

Om det skulle hända att fastigheten utgör mer än halva din styvfars förmögenhet vid hans död går det också att lösa problemet genom att du kommer överens med hans barn. En lösning skulle till exempel kunna vara att du betalar barnen den mellanskillnad som testamentet inkräktar på laglotten.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”