När ingen särskild förmånstagare är nämnd i försäkring

FRÅGA
Mannen dog i januari. Sedan några år var han sambo, inga gemensamma barn. Mannen har tre vuxna barn från tidigare äktenskap. Inget samboavtal var skrivet. Mannen hade tre livförsäkringar. Dessa försäkringar har betalats ut till sambon.Ingen förmånstagare var angivna i försäkringarna. Stämmer det att barnen inte ärver utan beloppen går oavkortat till sambon?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Enligt försäkringsavtalslagen så räknas inte det belopp som utfaller ur försäkringen efter försäkringstagarens död med i kvarlåtenskapen efter denna om det finns en förmånstagare, se här.
Om det inte finns en förmånstagare så står det ofta i försäkringsavtalet vem försäkringen tillfaller, alltså vem som är förmånstagare om ingen särskild är utnämnd.
Det beror alltså på vilken försäkring mannen har i detta fall. Det är dock vanligt att försäkringen tillfaller sambo/make som förmånstagare i första hand och att den i andra hand tillfaller den avlidnes avkomlingar.

Således kan det vara så att det står i mannens försäkringsavtal att förmånstagare är hans sambo om ingen särskild förmånstagare har nämnts.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88268)