När ingår sambos gemensamma bostad i bodelning?

FRÅGA
Hej,Min mor har registrerat sin partner som sambo sedan två år tillbaka. Modern har en bostadsrätt sedan 7 år, Hennes partner är inte svensk medborgare och väntar på svar från Migrationsverket angående sitt medborgarskap. Bägge är folkbokförda i moderns bostadsrätt under de sista två åren. Fråga: Vad händer med bostadsrätten ifall deras sambo relation skulle upphöra? Har hennes partner rätt till bodelning?Med vänliga hälsningar,Sonen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I samboförhållanden så kan varje sambo om den vill begära bodelning efter relationen tagit slut (8 § Sambolagen).

Vad ingår i bodelningen?

Det som ska delas mellan ex-samborna är det som kallas "samboegendom" (8 § Sambolagen). Samboegendom består av husgeråd så som möbler som samborna köpt under tiden de levt tillsammans men också sambos gemensamma bostad. För att en bostad ska anses vara sambornas gemensamma bostad förutsätts att de köpt bostaden med syftet att den ska vara parternas gemensamma hem (3 § och 6 § Sambolagen).

Din mamma köpte sin bostadsrätt för 7 år sedan och samborelationen inleddes för 2 år sedan. Därför kan din mammas sambo inte göra något anspråk på hennes bostadsrätt vid en separation då den inte ingår i bodelningen. Vad som ingår är exempelvis möbler, köksmaskiner och liknande som har köpts under de 2 åren de har bott tillsammans.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll