När ingår min bostad i en bodelning om jag och min sambo separerar?

FRÅGA
Ett sambopar bor i en bostadsrätt där ena parten köpt och betalt bostaden själv. Den andra partnern har en egen bostadsrätt och är skriven på den. Vad gäller om förhållandet upphör?
SVAR

Vad händer med bostadsrätterna ifall förhållandet upphör?

Din fråga regleras i sambolagen. När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela er samboegendom genom bodelning (8 § sambolagen). Det är alltså samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas er gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med gemensam bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med bostadsrätt är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.(5 § tredje punkten sambolagen).

I ert fall så beror det alltså inte på vem som har köpt och betalt bostaden utan om bostäderna köptes med syfte att det skulle vara er gemensamma bostad. Ifall ni båda köpt varsin bostadsrätt innan ni träffat varandra och därefter bestämmer er för att bli sambos, så är ingen av bostadsrätterna samboegendom och ingår därmed inte i en bodelning. Är någon av dem köpta för att ni skulle bo där tillsammans så är lägenheten samboegendom och ifall förhållandet upphör så har den andra sambon rätt till halva lägenheten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?