När ingår bostad i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Min dotter äger en bostadsrätt till 10%, vi föräldrar äger 80% och hennes morfar äger 10%. Hon har bott där hela tiden men varit skriven hos oss. Nu ska hon och hennes sambo skriva sig där. Men då lägenheten inköptes för flera år sedan, och inte införskaffades för gemensamt bruk kan han väl inte kräva något vid en eventuell bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som ska ingå i en bodelning mellan sambor framgår av sambolagen.

I en bodelning för sambor ingår endast samboegendom. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). För att den gemensamma bostaden ska ingå i bodelning krävs alltså att det vid avtalet för bostadsrätten fanns en avsikt att bostaden skulle vara sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § 4 p. sambolagen).

Eftersom ni köpt bostaden innan det fanns en avsikt att den skulle delas mellan din dotter och hennes partner, har bostaden inte förvärvats för gemensamt ändamål. Bostaden klassas på så sätt inte som samboegendom. Partnern kan därför inte kräva del av värdet på bostaden vid eventuell framtida bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92074)