När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?

2020-08-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vad gäller om ett gift par flyttar isär, bygger upp nya hem, träffar nya partners men fortfarande är gifta, äger man endast rätten till hälften av det som fanns när man flyttade isär eller även det man skaffat på egen hand efter flytten? Hur är det med lån som tas efter en sådan flytt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kritiska tidpunkten

Då ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras utgår man ifrån egendomsförhållandena vid den så kallade kritiska tidpunkten. Detta är den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet upplöses genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Ett par kan fortsätta vara gifta utan att bo tillsammans. Det är alltså inte egendomsförhållandena den dag då makarna flyttar isär man utgår ifrån, utan den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks. Alla tillgångar och skulder som finns vid den kritiska tidpunkten ska tas med i bodelningen.

Bra att komma ihåg i den här situationen är att man inte kan vara sambo med någon som är gift (1 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att om någon av makarna flyttar ihop med någon, men fortfarande är gift, finns ingen rätt för denna nya "sambo" att till exempel begära bodelning eller ta över den gemensamma bostaden. Om makarna planerar att inte fortsätta leva tillsammans kan det därför vara bra att väcka talan om äktenskapsskillnad och förrätta bodelning.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88291)