När hyresgästen vägrar flytta

2016-11-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi har hyrt ut vår hyresrätt under 1 års tid (enligt avtal). Detta är dessutom godkänts av hyresvärden. Kontraktet löper ut mitten av december. Nu vill hyresgästen inte flytta ut. Hon vill förlänga avtalet till nästa år. Hon är dessutom diplomat och hävdar att hon med sin immunitet kan göra vad hon vill. Min fråga är egentligen är kan jag flytta in i lägenheten när kontraktet gått ut? Trots att hon är kvar....jag kan ju inte lämna min familj på gatan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledande vill jag säga att den diplomatiska immunitet en diplomat har genom Wienkonventionen fungerar så att de är straffrättsligt okränkbara. Att bryta ett hyreskontrakt är civilrätt och är således ingenting de har rätt att göra baserat på eventuell immunitet. Att personen vägrar lämna lägenheten vid hyreskontraktets slut innefattar dock straffrätten, men den här delen kan kronofogden bistå er med genom handräckning. Ni kan också kontakta hyresnämnden för att få en så kallad exekutionstitel, vilken kan hjälpa kronofogden i sitt arbete. Vill ni ha hjälp med detta kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vad gäller själva kontraktet är det bra att ni har satt det på bestämd tid. Det framgår inte av din fråga om ni redan sagt upp hyreskontraktet, men huvudregeln är att hyreskontrakt som löper på längre än 9 månader måste sägas upp för att sluta gälla, även om de är tidsbestämda. Vanligtvis är uppsägningstiden 3 månader innan utflyttningsdatumet, när det är ett hyreskontrakt som sträcker sig längre än tre månader. Det här betyder däremot inte att hyresgästen ensidigt har rätt att förlänga avtalet och hyresgästen kan inte självmant säga att hon inte tänker flytta ut förens efter nästa år.

Det är viktigt att ni inte ger efter på det här och låter hyresgästen bo kvar efter kontraktet löpt ut. Ett hyreskontrakt som ingåtts på bestämd tid, som ert gjort genom det du skriver om 1 år, blir automatiskt förlängt på obestämd tid o om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att flytta. Detta kan du utläsa ur 12 kap. 3 § Jordabalken.

Vill ni kan ni som jag skrev ovan kontakta våra jurister för en mer detaljerad vägledning, annars kan ni kontakta kronofogdemyndigheten och förklara er situation och be dem hjälpa er med handräckning att avhysa hyresgästen.

Hoppas du fått lite mer klarhet i rättsläget.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1902)
2021-03-08 Får man sätta in en tvättmaskin i en hyreslägenhet?
2021-03-08 Vems ansvarar för att införskaffa ny spis?
2021-03-08 Lokalhyresgäst orsakar störningar för boende i huset
2021-03-07 Hur beräknas uppsägningstid för en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (89990)