När har syskon rätt till efterarv?

2021-03-18 i Efterarv
FRÅGA
Jag och min man har inga barn, mina föräldrar är borta men jag har en bror. Om jag inte skriver något testamente så ärver min man mig med fri förfoganderätt om jag förstått det rätt. Men tydligen har min bror rätt till att ärva efter min man när han går bort, stämmer det och hur fungerar det isåfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Hur fördelas arvet enligt lagen?
Om inget testamente upprättas kommer arvet att fördelas enligt reglerna i Ärvdabalken (ÄrvB). Denna legala arvsordning innebär att man delar upp arvingar i olika arvsklasser med olika rätt till arv. Den första arvsklassen består av barn och den andra arvsklassen består av föräldrar och syskon (2:1-2 ÄrvB). I de fall den som avlider var gift så har den efterlevande maken arvsrätt, medan de andra arvingarna (i den första och andra arvsklassen) endast har efterarvsrätt vilket innebär att de har rätt till arv när den efterlevande maken går bort (3:1-2 ÄrvB). Om den avlidne inte var gift har arvingarna i arvsklasserna rätt till arv direkt.

Vad innebär "fri förfoganderätt"?
När en make avlider ska en bodelning göras vilket innebär att tillgångarna ska fördelas. Allt giftorättsgods läggs ihop och delas sedan på hälften. Den efterlevande maken kommer då att erhålla en hälft som sin egen med full äganderätt, och en hälft som ett arv med fri förfoganderätt. Den delen som erhålles med fri äganderätt kan den efterlevande maken fritt råda över som denne önskar. Den andra hälften som erhålles med fri förfoganderätt har däremot vissa begränsningar. Eftersom att denna andel senare ska tillfalla den först avlidnes arvingar som efterarv får den efterlevande maken t.ex. inte testamentera bort egendomen eller skänka bort en stor del.

Sammanfattning
Om du inte skriver ett testamente kommer arvet att fördelas enligt lagen. När du avlider kommer din make att få arvet från dig med fri förfoganderätt. När han också avlider så kommer din bror att få ett efterarv från dig, eftersom att han tillhör den andra arvsklassen och det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?