När har man tillgång till en förundersökning?

FRÅGA
Om en person dömts till ett fängelsestraff och sedan avtjänat straffet, när raderas då förundersökningen? Eller kommer den alltid gå att läsa för allmänheten hur länge som helst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en förundersökning avslutats, är den att anse som en allmän handling.

Vad är allmänna handlingar?

En handling är enligt 2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen (TF) allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (2 kap. 9 § TF) eller upprättats hos myndigheten (2 kap. 10 § TF). Detta betyder att man kan begära ut handlingen genom 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen.

Om en förundersökningen är pågående kan polismyndigheten på grund av förundersökningssekretess inte låta allmänheten ha tillgång till handlingen. Detta följer av 18 kap. § 1 Offentlighets- och sekretesslagen, I ditt fall är förundersökningen avslutad, och därmed har allmänheten tillgång till den.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?