När har man ingått ett avtal?

2020-08-20 i Avtal
FRÅGA
Hej! För några år sedan köpte jag två bilstolar, för att dem skulle användas till min son vid skolhämtning. Min son växte snabbt ur stolarna. Pga platsbrist stod den ena stolen hos min mamma. Där användes den av min bros barn, av min mamma och av min pappa, som lånat ut den till dem - dem två bor i olika hushåll. När jag fick veta detta frågade jag om min bror ville köpa stolen. Jag fick ett svar att det skulle diskuteras av min bror och hans respektive. Därefter fick jag aldrig något svar, stolen fortsatte att användas av dem, och tvärr blev jag sjuk bla och kunde inte fortsätta fråga efter och om stolen. När jag sedan, nu har det gått snart två år, säger att jag vill ha betalt för den så säger min bror att den inte använts och att den inte har något värde längre för att den är för gammal. Han vill inte betala för stolen. När jag försökt hämta stolen, så har den inte funnits. Hur ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt, vill du ha bilstolen tillbaka, eller få betald för den.

Ni måste vara överens om ett köpeavtal

Jag förstår det som att du menar att din bror har använd bilstolen och han säger att detta inte är korrekt. Jag förstår vidare att din bror har sagt att han inte vill köpa bilstolen.

Inom svensk rätt är huvudregel att man måste acceptera ett anbud förrän ett giltigt avtal kan anses föreligga (1 kap. 1 §, 1 stycket, avtalslagen).

Det betyder att din bror endast har köpt stolen om han har sagt ja till att köpa den för ett visst pris, vilket han ju inte har.

Om du kan bevisa att din bror har använd stolan kan han möjligen anses ha accepterat att köpa den genom s.k. konkludent handlande. Det betyder att man ibland agerar som om man har ett giltigt avtal och detta då blir bindande mellan parterna. Men det kan bli mycket svårt att bevisa och som jag förstår frågan hade du inte angett ett pris från början.

Om jag var dig, hade jag accepterat att han inte vill köpa bilstolen, eftersom det blir svårt att visa att ni har ett avtal om detta.

När man tar hand om en annans saker får man inte ge bort dem

Om jag förstår din fråga korrekt har dina föräldrar har lovat dig att de vill förvara bilstolen för dig. Om den inte är kvar när du ska hämta den, kan du prata med dina föräldrar om en ersättning för stolans värde (12 kap. 2 §, handelsbalken). Tänk på att eventuell ersättning inte ska täcka stolens nypris, utan bilstolens nuvarande värde.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du ytterligare funderingar!

Vänliga hälsningar,

Geske Lovmand Hvid

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88498)