När har juristdomaren utslagsröst?

2020-05-17 i Domstol
FRÅGA
Hej! Vid mål i tingsrätt är det tre nämndemän och en juristdomare som dömer. Vad gäller i ett tvistemål om olika uppfattningar har fått lika många röster? Jag har hört olika. Dels att juristdomaren har utslagsröst medan andra röster säger att juristdomaren kan "förlora" vid en 2-2 utgång.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om omröstning i tvistemål finns stadgade i 16 kap. rättegångsbalken (RB). Där stadgas att det ska ske en omröstning när det finns skiljaktiga meningar bland rättens ledamöter (16 kap. 1 § RB). Som huvudregel gäller den mening som får majoritet av rösterna. Om det blir lika är ordförandens (juristdomarens) röst utslagsröst (16 kap. 3 § RB). Det innebär att den mening juristdomaren röstar för ska gälla för det fall det blir lika i en omröstning.

I brottmål gäller istället principen hellre fria än fälla, och om det blir lika mellan rättens ledamöter i en omröstning i fråga om den tilltalade ska dömas eller ej ska hen frikännas. Juristdomaren har då alltså inte utslagsröst, utan det lindrigaste alternativet ska gälla (29 kap. 3 § RB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81795)