När har jag rätt att sälja mina aktier om ett förköpsförbehåll finns?

2020-03-05 i Bolag
FRÅGA
Hej. Jag är delägare i ett aktiebolag vi är tre stycken som äger lika mycket var. Jag skall nu gå i pension och då vill jag sälja min del i bolaget, mina kompanjoner har förköpsrätt på min del. ( Resturang)Min fråga är: Jag har begärt en summa för min del men mina kompanjoner vill inte godta den, har jag då rätt att sälja min del till någon annan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förköpsförbehåll finns i 4 kap. 18–26 §§ Aktiebolagslagen (ABL). Ett förköpsförbehåll innebär att de i förbehållet angivna personerna ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (i ditt fall de andra aktieägarna). Du måste alltså erbjuda de som har förköpsrätt att köpa dina aktier innan du kan sälja dem till någon annan, annars är överlåtelsen ogiltig.

När det kommer till pris kan det vara förutbestämt i bolagsordningen. Om något pris inte har angetts i förbehållet ska priset bestämmas till marknadsvärdet. Pris kan komma att jämkas om det ger otillbörlig för- eller nackdel.

Om ni inte kan komma överens om pris, kan de andra aktieägarna välja att avsäga sig sin rätt till förköp, och då har du rätt att sälja aktien till en utomstående. Om de däremot inte vill det och ni inte kunnat komma överens om villkoren, finns det en möjlighet enligt 4 kap. 22 § ABL för den som begärt förköp att väcka talan inom den tid som anges i förköpsförbehållet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (665)
2020-09-28 Skatt och registrering vid aktiegåva?
2020-09-27 Avsäga delägarskap i travhäst
2020-09-27 När kan företrädaransvar inträda när ens aktiebolag gått i konkurs?
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?

Alla besvarade frågor (84556)