När har ett verk uppnått verkshöjd?

2021-01-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag är konstnär och har en särpräglad stil och målar endast lokala motiv. Nu har det dykt upp en person på Instagram som näst intill kopierat två av mina tavlor. Är ju en svår bedömningsfråga och känner därför behov av lite rådgivning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till det verket (1 § upphovsrättslagen). Du har därmed uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall.

1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet.

2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik.

3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning.

4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).

Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen anges, det vill säga du själv (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna.

Med detta sagt är det du som upphovsman både de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. Ingen får använda dina konstnärliga verk utan din tillåtelse. Personen som gjort egna verk utifrån dina kan anses som en omarbetning av ett verk. En sådan omarbetning av verket kan ge upphovsrättsligt skydd för den personen, men det måste då vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska med andra ord uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska det anses som nytt och självständigt och skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. I sådana fall kan det nya verket ge upphovsrättsligt skydd i sig (4 § upphovsrättslagen).

Däremot beskriver du i din fråga att detta näst intill är kopior av dina egna verk. En rak kopia kan inte anses som en omarbetning av ett verk. Det kan inte uppnå verkshöjd. Detta är därmed inte tillåtet då det är du som upphovsman som har rätt till dina egna verk.

Sammanfattningsvis anses du som upphovsman till dina verk, och innehar därmed de ekonomiska och ideella rättigheterna. En omarbetning av ett verk kan ge eget upphovsrättsligt skydd i sig om det uppnår verkshöjd. En kopia av ett verk kan inte anses uppnå verkshöjd och är därmed inte tillåtet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1026)
2021-10-26 Källhänvisning på bloggar
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed

Alla besvarade frågor (96583)