När har en hyresgäst besittningsskydd?

2018-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Min pappa bor i mitt andra hus på tomten. Han betalar el och sopor. Han har skaffat ett damsällskap. Även min bror bor där under ledighet. Har de, pappa, sällskap, bror någon rätt på sin sida om de bor där i flera år? Allt står på mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns avtal?

Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon av dem kommer få besittningsrätt till huset. För att besittningsrätt ska föreligga krävs det i första hand att ett hyresavtal har ingåtts. I mitt svar kommer jag utgå från att ett sådant avtal har ingåtts.

Om avtalet ingicks efter den 1 februari 2013 - privatuthyrningslagen

Vid uthyrning av privatbostad gäller lag om uthyrning av egen bostad. Denna ger inte hyresgästen något besittningsskydd, men för att den ska bli tillämplig måste hyresavtalet ha ingåtts efterden 1 februari 2013. Under förutsättning att ni inte avtalat om att hyresgästen ska ha någon besittningsrätt, föreligger inte någon sådan för varken din pappa, hans sällskap eller din bror (3 § privatuthyrningslagen).

Om avtalet ingicks innan den 1 februari 2013 - hyreslagen

Är det istället så att avtalet ingicks innanden 1 februari 2013 blir hyreslagen (12 kap. JB) tillämplig. Enligt hyreslagen föreligger besittningsrätt om parterna inte avtalat om att avsäga denna. Det finns dock situationer där hyresvärdens intresse av att förfoga över sin bostad anses väga tyngre än hyresgästens. Dessa återfinns i 12 kap. 46 § JB. Ett exempel på en sådan situation är när det gäller ett en-eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och hyresvärden har ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta (12 kap. 46 § 6 p. JB). Detta gäller framförallt när hyresvärden har ett väsentligt intresse i att själv förfoga över huset, exempelvis att denne själv vill bosätta sig i det eller sälja det.

Sammanfattningsvis

Om besittningsskydd gäller beror i första hand på ert eventuella avtal. Har avtalet ingåtts efter den 1 februari 2013 föreligger inget besittningsskydd. Om avtalet däremot ingåtts innan den 1 februari 2013 föreligger besittningsskydd för hyresgästen såvida inget av undantagen i 12 kap. 46 § JB är tillämpligt. Det undantag som kan antas bli tillämpligt i er situation är 12 kap. 46 § 6 p. JB, om du som hyresvärd har ett väsentligt intresse i att själv använda huset. Du kan läsa mer om besittningsskydd på hyresnämndens hemsida.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1264)
2019-03-21 Uppsägningstid gäller enligt lag, när den saknas i hyresavtalet
2019-03-20 Uppsägning av hyresavtal
2019-03-18 Uppsägningstid utan hyresavtal?
2019-03-18 Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

Alla besvarade frågor (66986)