När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?

FRÅGA
Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en utvecklingsstörning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att utvecklingsstörda inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka kraven är för att dömas till brottet koppleri samt huruvida personer med en funktionsnedsättning kan begå brott och även samtycka till sex.

Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB).

Koppleri (och köp av sexuell tjänst)

Brottet koppleri innebär ett främjande eller ett ekonomiskt utnyttjande av att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap 12 § 1 st BrB).

För att A i detta fall ska kunna fällas för brottet krävs att denne har förmedlat sexuella kontakter till B som betalat för dem. Att främja andra sexuella förbindelser än just prostitutionskontakter är inte straffbart som koppleri. Om det skulle vara så att ersättning har utgått så innebär det att B uppfyller rekvisiten för brottet köp av sexuell tjänst (6 kap 11 § BrB). Rekvisitet "sexull förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge avses.

Vem kan begå ett brott?

Alla människor kan enligt svensk rätt begå brott (även barn och personer med en funktionsnedsättning). Det är när man ska fastställa den subjektiva skulden som personliga förutsättningar kommer att spela roll i frågan om personen fälls eller inte för brottet samt vilken eventuell påföljd som ska utdömas.

Samtycke

En person med en utvecklinggstörning kan samtycka till sex. För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att ett deltagande inte är frivilligt (6 kap 1 § BrB). En person med en funktionsnedsättning kan delta frivilligt vid samlag.

Hur blir det i detta fallet?

Under förutsättning att det inte har förekommit någon betalning för de sexuella kontakter som A förmedlat till B så kan A inte göra sig skyldig till koppleri och B kan inte göra sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst. Att förmedla kontakter där ingen ersättning utgivs kan normalt sett inte anses olagligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98501)