När gäller sambolagen?

FRÅGA
Hej ! Jag bo nu med min dotter i ett stor förstahandskontrakt lägenhet . Min pojkvän vill att jag och min dotter från min tidigare förhållande ska flytta till honom så snart som möjligt. Vi ska bli sambo. Om vi flyttar till honom måste jag säga upp min lägenhet och säljer allt möbler som jag har, för han har redan allt i hemmet . Han har bostadsrätt. Kan jag och honom skriva ett samboavtal att han kan inte slänga mig ut direkt om vårt förhållande gick sönder. Isåfall vill jag har 2 år på mig för att flytta. Detta är för min trygghet och säkerhet skull. Jag vill inte hamna på gatan med min dotter. Vi båda kommer att skriva under det. Så om vårt förhållande fungera inte, måste han följa vårt avtalet?? Dvs han kan inte slänga ut oss innan vi hittar et annat boende och Max i 2 år ?? Jag vill ingenting annat från honom förutom den tiden som jag behöver .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du och din partner flyttar ihop anses ni som sambos i lagens mening om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har en av samborna till exempel köpt en bostad i syfte att båda samborna ska bo i den, då blir det samboegendom. Har personen i fråga däremot köpt bostaden i syfte att han/hon själv ska bo i den, och den andra sambon senare flyttar in när samboförhållandet inleds, är detta inte att anse som samboegendom och kommer därmed inte ingå i en bodelning (8 § sambolagen). I ditt fall har din partner redan en införskaffad bostad och även bohag (dvs. möbler och liknande) som jag utgår från inte är köpt för att ni gemensamt ska använda detta. Skulle ni därmed separera är bostaden och bohaget enbart din partners.

Detta är dock sambolagens regler som anger detta. Viktigt att komma ihåg är att sambolagen är en dispositiv lag. Med detta menas att den endast gäller om ni som sambos inte kommit överens om någonting eget. Exempelvis genom att skriva ett samboavtal. Med detta sagt är det alltså möjligt att ni själva avtalar om vilka regler som ska gälla vid en eventuell separation.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?