När gäller samboavtal

FRÅGA
Hej! Jag ock min sambo äger ett radhus tillsammans. Min sambo gick in med en summa pengar från tidigare husförsäljning i vårt nuvarande. Resterande summa lånades på banken. Vi har varit hos jurist och skrivit nån form av samboavtal/skuldbrev.Utdrag ur skuldbrevet; Sambo 1 har bidragit med 700.000 kr mer än sambo 2 vid köpet. Sambo 2 åtar sig att betala 350.000 kr till sambo 1 enligt nedan angivna betalningsvillkor. Skuldbrevet är tecknat i 2 exemplar men vi skrev aldrig under dessa brev. De förvaras hemma. Vad gäller vid en separation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats men inte skrivits under. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara den här frågan.

Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.

Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i.

Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till.

Är detta ett skuldebrev - om detta är ett skuldebrev mellan er två, regleras detta i i sambolagen utan av andra regler. Det som dock går att säga är att så länge detta skuldebrev inte är signerat så har inget avtal ingåtts. Detta betyder att skulden inte är aktuell så länge avtal inte är signerat.

Vad innebär detta för dig - Detta innebär för din del att så länge detta avtal inte är signerat så kommer värdet av bostaden och bohag att delas lika mellan er två. Detta innebär att så länge detta avtal inte signeras, och därmed inte är giltigt, så kommer en kompensation som uttrycks i avtalet inte att ske. Om det utgör skuldebrev måste de signerats för att bli aktuell som skuld.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93215)