När gäller privatuthyrningslagen framför hyreslagen?

2019-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo hyr en villa. Villan är som jag förstår ett arv och vår hyresvärd bor på annan ort. Till huset hör en del skog som hyresvärden skogsförvaltar och har en enskild firma för ändamålet. Nu till min fråga: Omfattas vi av privatuthyrningslagen eller av hyreslagen? Vi skulle vilja säga upp vårt hyresavtal, men vet inte om vi kan hänvisa till privatuthyrningslagen med 1 månads uppsägning eller om vi måste hålla oss till hyreslagen. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör tillämpningsområdet i privatuthyrningslagen respektive 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Jag kommer i mitt svar att förklara när respektive lag är tillämplig, och därefter göra en bedömning i ert fall.

När blir privatuthyrningslagen aktuell?

Enligt 1 § privatuthyrningslagen gäller lagen inte när:

en hyresrätt hyrs ut i andra hand syftet med uthyrningen är att lägenheten används för fritidsändamål uthyrningen sker i näringsverksamhet hyresavtalet har ingåtts före den 1 februari 2013.

Utöver detta gäller lagen endast hyresvärdens första uthyrning av lägenhet. Upplåter hyresvärden flera lägenheter ska resterande lägenheter omfattas av reglerna i 12 kap. jordabalken.

Om en regel i privatuthyrningslagen föreskriver något annat än en motsvarande regel i 12 kap. jordabalken, ska regeln i privatuthyrningslagen tillämpas.

Bedömning i ert fall

Först och främst krävs att någon av ovannämnda punkter inte är uppfyllda; om någon punkt är uppfylld är nämligen hyreslagen tillämplig. Att hyresvärden har en enskild firma som förvaltar skogen bör inte i sig innebära att uthyrningen sker i näringsverksamhet.

Vidare måste upplåtelsen av er lägenhet vara den första lägenhetsupplåtelsen som har gjorts av hyresvärden. Om så inte är fallet kommer hyreslagen att vara aktuell.

Om det inte föreligger hinder för tillämpning av privatuthyrningslagen i det som nu har sagts, är det helt korrekt att ni avseende uppsägningen hänvisar till privatuthyrningslagen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1356)
2019-06-17 Grunder att säga upp hyresgäst
2019-06-16 Hyresvärdars höga inkomstkrav
2019-06-16 Får man förbjuda hyresgästen att ha husdjur?
2019-06-16 Får hyresvärden gå in i en lägenhet utan hyrestagarens medgivande?

Alla besvarade frågor (70013)