När förordnad en god man?

2021-03-10 i God man
FRÅGA
Min svåger har Parkinson. Klarar sig inte själv. Har kommit in på boende.,hans fru är hos kronofogden. Har tagit hans leg och kort. Han har inget hos sig på boendet. Nu säger personalen att han behöver mer medicin. Men får inte tag i frun. Och hon har ju hans pension. Kan vi skaffa "god man" till honom fast att han är gift. Vi tycker ju att han ska kunna gå på gotvård tex och köpa en påse godis när han är sugen. Men inga pengar. Hon tar allt.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om god man hittar du i 11 och 12 kap. föräldrabalken (FB).

När förordnas en god man?

En god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta, 11 kap 4 § FB. Om däremot personens tillstånd är som sådan att han inte själv kan ta ställning till frågan om godmanskap, är samtycket inte nödvändigt. Då får rätten besluta i frågan ändå.

Vad gör en god man?

Uppdraget som en god man har handlar i grund och botten om att hjälpa en annan människa att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Exempelvis ta lån, betala hyran eller ansöka om olika förmåner 12 kap. 2 § FB. En god man till skillnad från en förvaltare är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Vem kan vara god man?

Kraven för att en person ska kunna utses till god man att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Överförmyndarnämnden prövar personens lämplighet som godman, 11 kap 12 § FB. De formella kraven för att kunna utses som god man är att personen inte får vara underårig eller ha förvaltare förordnad för sig, 11 kap 12 § FB. Vidare prövar överförmyndarnämnden om personen har ordnad ekonomi och om personen har tid att ägna sig åt uppdraget.

Eftersom du beskriver att din svåger har parkinson och inte klarar sig själv finns en möjlighet att ansöka om godmanskap. Detta kan du göra genom att antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen.

Jag hoppas detta besvarade din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96379)