När förfaller rätten att kräva ut sin laglott?

2017-04-20 i Laglott
FRÅGA
Är det möjligt att kräva ut sin laglott som bröstarvinge trots att över 30 år förflutit? Min farfar gifte sig två gånger, och när han gick bort 1981 ärvde min far ingenting trots att det fanns egendomar i familjen. Alla ägodelar och egendomar gick istället till farfars barn i andra giftermålet. Pappa var för stolt för att väcka talan. Jag undrar ändå: vad händer om ett särkullsbarn inte kräver ut sin laglott? Förfaller laglotten om man inte gör anspråk? Har vi som är barnbarn någon rätt att kräva del i vår fars laglott i dag, 35 år efter farfars död?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglotten handlar om ett skydd för bröstarvingar när någon av föräldrarna har försökt testamentera bort all egendom. Det finns en rätt för bröstarvingar att alltid få ut sin laglott.

Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är laglotten hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge.

För att få ut sin laglott måste bröstarvingen påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. Detta ska enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB göras inom sex månader från det att hen delgavs testamentet enligt 14 kap. 4 § ÄB. Om bröstarvingen inte påkallar jämkning genom att framställa sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot denne inom sex månader, går rätten att kräva ut sin laglott förlorad.

Om man inte påkallar jämkning inom sex månader förfaller alltså rätten till laglotten, och denna går istället till testamentstagaren enligt det testamente som den bortgångne upprättat.

Att kräva ut sin laglott efter 35 år, är alltså inte möjligt. Hade det dock gått mindre än sex månader hade ni som barnbarn kunnat påkalla jämkning för att få ut er laglott, förutsatt att er pappa inte heller är i livet. Ni är då er farfars bröstarvingar.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94336)