När föreligger ett samboförhållande?

FRÅGA
Är man sambo om man bor i pojkvännens pojkrum i hans föräldrahem och pojkvännen försörjs av sina föräldrar?
SVAR

Hej!

För att räknas som sambo i lagens mening krävs att ett antal objektiva rekvisit (krav) är uppfyllda, dessa går att ut läsa ur 1 kap. 1§ Sambolagen som du finner här.

För det första krävs att det inte är en alltför kortvarig förbindelse, en tillfällig förbindelse kan inte utgöra samboförhållande i lagens mening. Är man folkbokförd på samma adress anses det utgöra en presumtion för att samboförhållande föreligger, gemensamma barn utgör också en presumtion för att samboförhållande föreligger. Emellertid ska en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras i det enskilda fallet.

Med parförhållande avses att man ska bo tillsammans i ett förhållande där det normalt ingår ett sexuellt samliv.

Ytterligare krävs ett gemensamt hushåll, med detta menas att samborna samarbetar om vardagliga göromål och att de har en gemensam ekonomi eller ett sådant ekonomiskt samarbete att man i vart fall kan tala om hushållsgemenskap.

Sammanfattningsvis så får man göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, av din fråga att utläsa vet jag inte exakt hur ert förhållande ser ut. Emellertid tolkar jag det som så att ni inte har en gemensam ekonomi eller ett sådant ekonomiskt samarbete som gör att man kan tala om hushållsgemenskap, vilket talar mot att ett samboförhållande föreligger i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2763)
2020-10-31 Sambors rätt till arv
2020-10-31 Vem ska underteckna samboavtalet?
2020-10-29 Samboegendom
2020-10-29 Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?

Alla besvarade frågor (85689)