När föreligger dold samäganderätt i samboförhållande?

Hej jag har varit sambo i 20 år innan vi träfades så ägde jag en stuga som vi har rustat upp lite bad rum möbler mm

har min sambo rätt att vilja ha pengar av mej för det nu när vi separerar har haft delad ekomomi

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboförhållanden regleras i sambolagen (2003:376) (SamboL). När sambor separerar kan någon av parterna begära bodelning (8 § SamboL). Till grund för bodelningen ligger samboegendomen, det vill säga ert gemensamma bohag och er gemensamma bostad, som införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Som du nämner i din fråga har du ägt din stuga sedan innan du ingick samboförhållandet, det vill säga stugan har inte införskaffats för gemensamt bruk och huvudregeln i sådana fall är att den därmed inte är föremål för bodelning. Dock, kan det i vissa fall vara en tolkningsfråga, om skäl föreligger att anta att det rör sig om s.k. dold samäganderätt.

För att kunna hävda dold samäganderätt måste tre kriterier vara uppfyllda;

1. Den ena parten står på köpet med avsikt att den ska brukas av båda samborna,

2. Båda parterna ska ha bidragit ekonomiskt vid förvärvet,

3. Förvärvet ska ske för gemensamt bruk.

I och med att du införskaffat stugan före du ingick samboförhållandet, förutsätter jag att din f.d. sambo inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Trots att ni gemensamt rustat upp stugan, är dold samäganderätt inget som kan förvärvas över tid utan det ekonomiska tillskottet måste ske vid det huvudsakliga förvärvstillfället. Min slutsats utifrån detta är att din sambo inte kan kräva dig på pengar för det nu vid en eventuell bodelning i samband med separationen.

Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Hanna Törnsén FredrikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning