När finns det rätt till efterarv?

2020-10-11 i Efterarv
FRÅGA
vår mor dog för 4 år sedan och vår far för 43 år sedan.testamentet är skrivet så att syster endast har sin arvslott, och i sin bitterhet hävdar hon att det finns ett efterarvskrav från far,mor fick 2 försäkringar utbetalde ett från spp. 74tkr varav 1 barn fick 14000r syster 7000kr de andra var över 20.sen en livförsäkring på 29000 som mor fick far efterlämnade 5001 kr finns det verkligen ett efterarvskrav
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det avled er mor för fyra år sedan och er far för 43 år sedan. Enligt testamente har din syster endast sin arvslott och hon hävdar nu att det finns ett efterarvskrav efter er far. Du undrar nu om det verkligen kan finnas ett krav om efterarv.

Utgångspunkten för mitt svar

Din fråga ger tyvärr inte någon vidare bakgrund varför mitt svar till dig kommer att bli något generellt och jag kommer att redogöra för vilka regler som gäller för efterarv. Inledningsvis vill jag inflika att arvslotten är det en bröstarvinge har rätt till efter föräldern när denne avlider. Är ni två syskon är er arvslott därmed hälften vardera av kvarlåtenskapen. Det är dock tänkbart att du eventuellt menar laglotten i din fråga. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Det är dock inte avgörande för svaret i övrigt.

När finns det rätt till efterarv?

Om den som är gift avlider ärver som huvudregel den avlidnes make. Jag kan tänka mig att så är fallet i det du beskriver. Vid er fars frånfälle skedde en bodelning; den hälft som utgjorde kvarlåtenskapen efter er far ärvde er mor med fri förfoganderätt. Gemensamma barn har rätt att ärva först när den efterlevande maken avlider. Om den först avlidna maken har särkullbarn har dessa däremot rätt att få ut sin arvslott direkt (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Det er mor ärvde med fri förfoganderätt har hon haft rätt att använda, skänka bort, sälja men inte att testamentera bort. När er mor avled har därför efterlevande bröstarvingar (du och din syster) rätt till efterarv efter er far. Efterarvet utgör hälften av den efterlevande makens bo (3 kap. 2 § ÄB). Från huvudregeln om att hälften av boet ska tillfalla efterlevande arvingar finns vissa undantag. Om er mor skänkt bort en stor del av kvarlåtenskapen efter er far kan det innebära en nackdel och att det finns en rätt till kompensation i efterarvet (jfr 3 kap. 3 § ÄB). Ytterligare ett undantag är om boets värde ökat efter er fars frånfälle genom att hon ärvt tillgångar eller förvärvsarbetat. I det fallet kan det innebära att det ökade värdet (s.k. förkovran) inte ska ingå i efterarvet (jfr 3 kap. 4 § ÄB).

I det fall du beskriver finns det en möjlighet att din syster (och du) har rätt till efterarv efter er far. Den del av boet som er mor erhöll i arv har ärvts med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att er mor inte kan testamentera bort den. Som huvudregel utgör efterarvet hälften av den efterlevande makens bo. I ert fall är det dock 43 år sedan er far avled och det är tänkbart att det kan ha skett en förkovran av boet genom att er mor ärvt tillgångar eller förvärvsarbetet.

För en djupare genomgång om vad som gäller i ert fall är min rekommendation att du anlitar en jurist. Juristen kan gå igenom ärendet och företräda dig för det fall att det uppkommer en tvist. Om detta är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98504)