När får polisen kräva ett urinprov?

2021-06-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Jag tappade min plånbok för ca 2 månader sedan. Nu idag, kom ett brev "kallelse till misstankeförhör gällande ringa narkotikabrott, innehav" Då jag misstänkte att det kunde finnas narkotika i den. Så har jag inte hämtat ut den på polisstationen. Men till min fråga. Får polisen kräva ett urinprov vid detta "misstankesförhör"?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen är behörig att kräva ett urinprov, något som omfattas av begreppet kroppsbesiktning.

För att polisen ska kunna kräva ett urinprov så krävs det att en skälig misstanke finns och att det misstänkta brottet kan leda till fängelse (28 kap 12 § RB). För att en skälig misstanke ska finnas så krävs det att polisen har observerat något konkret som de anser misstänksamt. Kravet att någon ska vara skäligen misstänkt för ett brott är en ganska låg ställd misstankegrad, och innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning personen är misstänkt för. Polisen kan alltså begära ett urinprov om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, som brottet ringa narkotikabrott (2 § Narkotikastrafflag). Polisens ingripande ska dock ske i proportion till misstanken och de ska därmed inte ingripa mer än vad som är nödvändigt.

För att sammanfatta, polisen kan begära ett urinprov av dig om du är skäligen misstänkt för ett brott, som till exempel ringa narkotikabrott. Det måste dock som sagt finnas en skälig misstanke om brott, detta krav är dock lågt ställt men det viktiga är att ingripandet är motiverat och inte sker godtyckligt eftersom det kan uppfattas som mycket integritetskränkande om en kroppsbesiktning sker utan lagstöd.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96397)