När får polisen begära ett urinprov?

2020-09-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
hej!2018 blev jag dömd till ringa narkotikabrott och narkotikabrott, och blev då av med körkortet med.Nu två år senare har jag tagit om mitt körkort ,Mitt Fråga är - om polisen stoppar mig kan dom då begär urin prov? mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om när polis kan begära urinprov regleras i rättegångsbalken, RB. I juridisk mening ingår detta i vad som kallas kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning (i detta fall urinprov) får tas på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 12 § RB.

Polisen kan alltså begära ett urinprov om någon är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa, exempelvis ringa narkotikabrott, 2 § Narkotikastrafflag (1968:64), eller rattfylleri (i detta ingår drograttfylleri) 4 § andra stycket Lag om straff för vissa trafikbrott, då finns det lagstöd för en kroppsbesiktning. Det ska sägas att skälig misstanke är en ganska lågt ställd misstankegrad och det innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning som misstanken avser.

För att sammanfatta det hela så kan polisen begära ett urinprov av dig om du är skäligen misstänkt för ett brott, likt de som jag nämnde ovan. De kan alltså inte begära ett urinprov helt taget ur luften eller endast pga din tidigare dom, det måste minst finnas skälig misstanke om brott - i det här fallet tecken på narkotikapåverkan. Detta är dock som sagt ett ganska lågt ställt krav, men det är viktigt att ett ingripande av den formen är motiverat och inte sker godtyckligt, eftersom det kan uppfattas som mycket integritetskränkande om en kroppsbesiktning sker utan lagstöd.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (493)
2021-02-28 dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri
2021-02-28 Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?
2021-02-28 narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?
2021-02-25 Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?

Alla besvarade frågor (89823)