När får polisen använda sig av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation?

får polisen använda sig av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation av en misstänkt persons mobiltelefon ifall dom misstänker personen för grooming?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grooming, även benämnt "kontakt med barn i sexuellt syfte" återfinns i 6 kap. 10a § brottsbalken och säger att den som föreslår en träff eller stämmer träff med ett barn under femton år i syfte att begå en straffbar gärning enligt bestämmelser i 6 kap. brottsbalken döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 19 § rättegångsbalken. Av bestämmelsen framgår att hemlig övervakning får användas vid förundersökning om brott om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månader fängelse. Övervakningen får även användas vid dataintrång, barnpornografibrott av inte ringa karaktär, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Detsamma gäller försök, förberedelse eller stämpling till brott av angivet slag, om en sådan gärning är straffbelagd

Syftet med övervakningen är att ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att få reda på vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med.

Sammanfattningsvis

För brottet grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte går som sagt straffskalan från böter till maximalt två års fängelse. Eftersom det är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader kan man därmed inte använda hemlig övervakning på den grunden. De övriga punkterna blir inte heller aktuella för brottet. Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation inte får användas mot person som misstänks för grooming.

Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”