När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

2020-07-27 i Efterarv
FRÅGA
Hur ska jag få ut mitt fars arv ?Min far dog för snart5 år sen .min mor lever
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din far dött för snart fem år sedan och att du ännu inte fått något arv från honom. Jag utgår i mitt svar från att din far och din mor var gifta när din far gick bort.

Vad säger lagen?

Arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2:1 ÄB är du som bröstarvinge den som i första hand ska ärva din fars egendom. Det finns dock en särskild regel i 3:1 ÄB som reglerar makars rätt att ärva. Den stadgar att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla maken. De barn som i ett sådant läge har rätt att få ut sitt arv direkt är särkullbarn. Jag tolkar informationen i din fråga som att din fars arv gått till din mor enligt denna bestämmelse och eftersom du inte är särkullbarn i har du ingen rätt att få ut din fars arv direkt.

Enligt 3:2 ÄB får makarnas gemensamma barn istället ut arvet efter den först avlidne föräldern i form av ett efterarv när den andra föräldern dör. En del av det du ärver av din mor när hon avlider kommer alltså i princip räknas som arvet från din far. Det bör tilläggas att en make ärver den andra makens egendom med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken kan konsumera och spendera arvet som han eller hon vill, men får inte testamentera bort den del av arvet som kommer från den först avlidne föräldern.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att om din fars kvarlåtenskap gått till din mor på grund av att de varit gifta så kommer du få ut arvet efter din far när din mor avlider i form av ett efterarv.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89959)