När får man lov att ha kniv på allmän plats?

2020-07-21 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, hade en diskussion med en kompis nyligen angående knivlagen.Om jag som bor i lägenhet i stan tar med mig verktygslådan ut till bilen för att t.ex koppla in extraljus eller annat elarbete och då använder en kniv för att skala kablar och skära av buntband. Min kompis hävdar att jag skulle begå ett brott mot knivlagen om jag har med mig verktygslådan med kniv ut på parkeringen då det är en allmän plats.Jag hävdar att det inte är ett brott mot knivlagen då jag använder kniven till det arbete som utförs på bilen och eftersom jag inte skulle ha något uppsåt till brott.Är det lagligt att ha med kniven ut till bilen då man utför ett arbete på den då det är en allmänplats?
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när man kan bli dömd för brott mot knivlagen.

Vad säger lagen?

Lagen som reglerar din fråga är Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen i folkmun). Enligt 1§ första stycket är det förbjudet under följande omständigheter att:

- Inneha kniv
- på allmän plats eller i fordon på allmän plats och
- om innehavet är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa eller för att skydda sig.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ovan, döms till böter eller fängelse högst sex månader (4§ knivlagen). Det måste alltså inte vara ett uppsåtligt brott, utan det räcker att personen av oaktsamhet brutit mot dessa regler.

Undantaget enligt 1§ andra stycket, är

- Om kniven ingår i en utrustning för vissa tjänster eller uppdrag enlig vissa föreskrifter, eller
- innehavet är befogat utifrån knivens art, behovet av innehavet eller övriga omständigheter.

Det skulle alltså vara okej för exempelvis en snickare att inneha och transportera en kniv i samband med hens arbete, utan att begå ett brott, eller innehav av kniv vid friluftsaktiviteter och liknande. Syftet med lagen är huvudsakligen att minska förekomsten av knivvåld och att minska att mängden farliga föremål cirkulerar på allmänna platser. Enligt förarbetena till lagen ligger fokus på om det är naturligt i sitt sammanhang att inneha kniven på den allmänna platsen eller inte, och om kniven behövs för den aktiviteten. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 30 räknat upp ett antal omständigheter där undantaget kan bli aktuellt, bland annat vid friluftsaktiviteter, hantverkare som använder kniv i vissa sammanhang, att transportera kniven hem från affären där man köpt den, att ha kniv med sig på picknick eller liknande. Dock betonas knivens art och hur den förvaras.

I ditt exempel

Utgångspunkten är alltså att innehav av kniv på allmän plats är olagligt enligt ovan. Men i ditt fall, skulle det kunna falla under undantag två ovan. Det beror dock på vad det är för kniv. En stilettkniv är i ditt syfte mest sannolikt inte godtagbart, men en fickkniv eller morakniv skulle kunna vara. Det handlar alltså om det anses vara befogat att ha kniven på allmän plats vid bilen, utifrån vad det är för kniv och vad syftet med innehavet är. Men sannolikt hade du fått ha en kniv vid din bil då det utifrån syftet kan anses försvarligt, att du förvarar den i en verktygslåda och om det är en liten, förhållandevis ofarlig kniv. Det är dock upp till en domar vid domstol att avgöra om den situationen faller inom undantagen för den brottsliga gärningen. Jag kan därför inte ge ett definitivt svar, utan endast mer generellt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (918)
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?
2021-02-28 Vad gäller vid införsel av knogjärn?

Alla besvarade frågor (89875)