När får man god man eller förvaltare?

FRÅGA
Hej När tidigast kan man få en godeman förvaltate
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

När utses en god man?

När vårdnadshavare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan sörja för ett barn ska en god man utses för att göra detta istället 11 kap. 1 § FB. En god man kan också utses till en vuxen person som på grund av sjukdom, psykisk störning, hälsotillstånd eller liknande inte själv kan förvalta sin egendom, ta tillvara sin rätt eller sörja för sig själv som person 11 kap. 4 § FB. Ett krav för att rätten ska kunna utse en god man är att den som ska få god man samtycker, så länge som denne är förmögen att samtycka.

Vad är en god man, och vad är en förvaltare?

Rätten kan också utse en förvaltare till någon, om samma förutsättningar som för god man föreligger, samt att det inte är tillräckligt med en god man 11 kap. 7 § FB. Den som har en god man kan fortfarande ingå avtal själv, men den gode mannen kan också ingå avtal för huvudmannens (den som har fått en god man) räkning. Den som har en förvaltare får inte ingå avtal själv, utan förvaltaren gör detta för personens räkning.

När får man en god man eller en förvaltare?

Man får en god man när man inte kan sköta sina angelägenheter själv och behöver en person som hjälper till med det. Det kan till exempel vara att man ligger i koma, att man lider av en sjukdom som gör att man har svårt att planera sin egen ekonomi, eller något annat. Man får en förvaltare när man missköter sina angelägenheter på ett sätt som är skadligt för en själv. Detta kan också bero på många olika orsaker. Syftet med en god man eller en förvaltare är att denne ska hjälpa huvudmannen att sörja för sin egendom och sina angelägenheter.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (470)
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?
2020-10-09 Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?
2020-09-30 Kan god man agera efter huvudmans död?

Alla besvarade frågor (85291)