FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott01/05/2019

När får man bära kniv?

Hej! Jag älskar knivar, och under flera år har samlat på olika modeller, jakt knivar, fjäll knivar, Mora knivar, dekoration knivar, brevknivar, miniatyr knivar, pridnad knivar, överlevnad knivar typ "Rambo's", karton knivar, tänger multiverktyg som har kniv, kniv set för trä (tälja), etc. har inte räknat men tro att jag ha cirka 250 st. plus några få svärd köpta på loppmarknaden. Känner mig "naken" utan något kniv i fickan som kan användas för att skära frukt, öppna något förpakningen, skala kabelt, vässa mina ritar pennor, små reparationer, tälja en trä bit, öppna brev, etc. Jag är en gammal man på 65 år som tidigare tränade karate så behöver inte något kniv för självförsvar. Aldrig varit på något bråk eller brutit lagen, inga anmälningar om knivar. Vad skulle hända mig om jag hamnar på en kontroll och hittar knivar i min ägo ? När jag köper måste bära kniven hem. Det har hänt att jag glömmer den i fickan eller i bilen. Jag bodde i Chile under diktaturen och kunde inte bära kniv som vapen MEN i Sverige finns inga diktatur. Genom att förbjuda bära en liten fjäll kniv blir inte så stor skillnad. Jag förstår att ungdomar inte kan hantera en svår situation och DRAR kniv men undrar vad händer med en gammal man. Tack för svaret!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Vad säger lagen?

Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 1 § 1 stycket)

Här finns flera kriterier som ska vara uppfyllda för att lagen ska bli tillämplig

Det rör sig om kniv, stick- eller skärvapen ochFöremålet är ägnat att användas som vapen mot liv eller hälsa ochFöremålet innehas på allmän plats

Även om dessa tre kriterier är uppfyllda kan ett undantag bli tillämpligt.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 1 § 2 stycket).

Undantagen är alltså

Om föremålet behövs för arbete eller uppdrag ellerInnehavet med hänsyn till föremålet, innehavarens behov och övriga omständigheter är befogat

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år (Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 1 § 2 stycket).

Springstiletter och springknivar är särskilt reglerade.

Hur ska lagen tolkas?

Föremålet

Föremålet är knivens utformning. En liten kniv eller fickkniv är mindre allvarligt än en springstillett. Det står i förarbetena till lagen att moraknivar bör kunna godtas i många situationer.

Innehavarens behov

Behov är i första hand arbets- och fritidsliv, men detta kan lika gärna vara privat som i yrket. Att bära med sig en kniv för att man har eller kommer att campa, fiska, jaga, sporta eller idrotta är godtagbart.Det är tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig kniven med hänsyn till arbete eller fritidsliv som han är, har varit eller kommer att bli engagerad i. Det krävs att kniven är lämpligt för den aktivitet som bäraren har tänkt sig utöva.

Övriga omständigheter

Vilken typ av kniv och bärarens behov är fortfarande viktigt, men här kan man också ta hänsyn till andra faktorer som gör att det anses lämpligt att ha med sig kniven.

I ditt fall

Att bära med sig en mindre kniv för att du är en händig person som ibland täljer eller skalar kablar, eller att ha en liten fruktkniv i väskan för att kunna skala en frukt framstår för mig som naturligt. Undantaget från knivlagen borde därför vara tillämpligt. Självklart måste du också kunna bära hem en kniv du har köpt, och det är tillåtet att åka till en affär, köpa köksknivar och sedan åka hem med dom. Tänk på att inte ha för vana att gå runt med stora knivar lättillgängliga utan välj hellre mindre knivar att ha med dig till dina varadagliga sysslor. Om en kniv är av en farligare typ är chansen mindre att den accepteras som något du behöver för att kunna skala kablar eller frukt.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”