När får lärare ta en elevs mobiltelefon?

Hej jag skrev en fråga innan om en lärare kan ta en elevs mobil i 6an

Och fick svar. Men om jag inte ger den kan inte läraren eller rektorn ta den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

Det framgår av din fråga att du tidigare ställt en fråga om en lärare kan ta en mobiltelefon från en elev som går i årskurs sex, jag kommer därmed utgå från att din fråga gäller lärare för mellanstadiet eller högstadiet, vilket innebär att skollagen är tillämplig, Skollagen (2010:800), SkolL.

När får läraren ta en elevs mobiltelefon?

Gällande frågan om en lärare får ta en elevs mobiltelefon framgår det i 5 kap. 22 § SkolL att läraren får omhänderta störande föremål under lektionstid. Om en mobiltelefon uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd eller vägrar ge ifrån sig mobiltelefonen. Skulle detta ske ska omhändertagandet avbrytas och läraren får då vidta andra disciplinära åtgärder, exempelvis avvisa eleven från klassrummet.

Skolan har dock möjlighet att upprätta egna ordningsregler, exempelvis införa ett mobilförbud. Om sådana ordningsregler finns kan läraren med hänvisning till den ta mobilen i förebyggande syfte, dvs innan den uppfattas som störande. Även i dessa fall har dock läraren inte rätt att ta mobiltelefonen med tvång eller våld från elev som vägrar lämna ifrån sig den. Ordningsreglerna får inte strida mot skollagen eftersom lagen inte är dispositiv, det innebär att den inte kan avtalas bort och alltid gäller.

Sammanfattning

En lärare får omhänderta elevens mobiltelefon om den uppfattas som störande under lektionstid. Läraren har inte rätt att använda sig av våld, tvång eller kroppsvisitera eleven för att få tag på telefonen, även om eleven vägrar ge ifrån sig den. Om en elev vägrar ge ifrån sig mobiltelefonen kan läraren eller rektorn vidta disciplinära åtgärder. De disciplinära åtgärder som finns tillhands är kvarsittning, utvisning, tillfällig omplacering vid annan skolenhet och avstängning, enligt 5 kap 6 § SkolL. Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter i den aktuella situationen. Det är alltså osannolikt att en elev skulle bli avstängd eller omplacerad till en annan skolenhet för att denne vägrar lämna ifrån sig sin mobiltelefon. Däremot är det fullt möjligt och sannolikt att en lärare kan utvisa eller avvisa en elev som beter sig störande, i det här fallet genom att inte ge ifrån sig en mobiltelefon - förutsatt att den använts eller uppfattats som störande.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo