När får lärare ingripa fysiskt?

FRÅGA
när finns det utrymme för en lärare att fysiskt ingripa i skolan
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller vad lärare för högstadiet eller gymnasiet får göra och skollagen (2010:800) är därmed aktuell.

Får en lärare ingripa fysiskt?

Lärare har en tillsynsplikt som innebär att de har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden, samt ska se till att det råder lugn och ordning, och ingripa om ordningen störs. Av tillsynsplikten följer att lärare i vissa fall får ingripa fysiskt för att exempelvis sära på två bråkande elever (se 5 kap. 6 § första stycket Skollagen). Lärarens åtgärder ska dock stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter (5 kap. 6 § tredje stycket Skollagen).

Gränsen mellan vilka ingrepp som är tillåtna och otillåtna kan vara svår att dra och bedömningen måste göras hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Lärare har däremot aldrig rätt att ta tag i elever i ett bestraffande eller disciplinerande syfte.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (377)
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?
2021-11-30 Hur länge kan du bli avstängd från universitetet?
2021-11-27 Omhändertagande och förbud mot mobiltelefoner i skolan-
2021-11-22 Kan universitet tvinga en person att läsa en viss kurs?

Alla besvarade frågor (97717)