När får lärare ingripa fysiskt?

när finns det utrymme för en lärare att fysiskt ingripa i skolan

Lawline svarar

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller vad lärare för högstadiet eller gymnasiet får göra och skollagen (2010:800) är därmed aktuell.

Får en lärare ingripa fysiskt?

Lärare har en tillsynsplikt som innebär att de har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden, samt ska se till att det råder lugn och ordning, och ingripa om ordningen störs. Av tillsynsplikten följer att lärare i vissa fall får ingripa fysiskt för att exempelvis sära på två bråkande elever (se 5 kap. 6 § första stycket Skollagen). Lärarens åtgärder ska dock stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter (5 kap. 6 § tredje stycket Skollagen).

Gränsen mellan vilka ingrepp som är tillåtna och otillåtna kan vara svår att dra och bedömningen måste göras hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Lärare har däremot aldrig rätt att ta tag i elever i ett bestraffande eller disciplinerande syfte.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine LovborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo