När får jag flytta ut om jag har 3 månaders uppsägningstid men avtalet går ut före det?

2017-11-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har skrivit på ett avtal för ett andrahandskontrakt som gäller från 31dec 2016 till och med 31 dec 2017. Avtalet sägs upp med 3 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Om jag säger upp lägenheten 29 nov, får jag flytta ut 31 december då eller måste jag betala för 3 månader från uppsägningsdagen?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Jordabalken. Jag börjar med att gå igenom dina juridiska möjligheter men ger också några praktiska tips i slutet.

Juridiska möjligheter

Först kan vi konstatera att du och den du hyr av har haft ett hyresförhållande som varat längre än 9 månader i följd. Det innebär att avtalet måste sägas upp för att upphöra. Finns det någon bestämmelse i ert avtal som behandlar vad som händer om inte en uppsägning sker så gäller det, annars betyder det att avtalet är förlängt på obestämd tid, (12 kap. 3§ JB). Därmed kan jag inte exakt svara vad som gäller när jag inte vet exakt hur ert hyresavtal ser ut. Säger man upp ett hyresavtal som har 3 månaders uppsägningstid den 29 november så innebär det att sista hyresdagen vore sista februari 2018, (12 kap. 4§ JB).

Eventuella praktiska möjligheter

I övrigt rekommenderar jag att kontakta och prata med den du hyr av hur den tänker, det kan vara så att hen inte är medveten om ovannämnda regler kring uppsägning av hyresavtal där förhållandet varat längre än 9 månader i sträck. Det är nämligen vanligt att de egentliga hyresvärdarna ger godkännande för 1 år och att hen du hyr av har kanske inte varit uppmärksam på att den behöver säga upp avtalet. Så min rekommendation är att du hör av dig till din hyresvärd och ser om hen kan tänka sig lösa det med dig.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?