När får jag en förvaltare?

2020-10-29 i God man
FRÅGA
när får man att man fått förvaltare till sig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga så undrar du om du kan få en förvaltare. I detta fall aktualiseras föräldrabalken (FB).

Först ansöker man om en förvaltare sedan går handläggningen vid tingsrätten.Om något saknas i ansökan kommer tingsrätten att begära att den som ansökt eller överförmyndaren ska komplettera. När tingsrätten får in en ansökan om förvaltare utses vanligtvis ett rättegångsbiträde åt personen. Biträdet ska se till att personen får det stöd som behövs under tingsrättens prövning. Om personen inte förstår var det innebär att få förvaltare förordnas i stället en god man som företräder personen i tingsrätten.

Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. När en person tillförordnas en god man så innebär det inte att personen rättshandlingsförmåga begränsas, till skillnad från ett förordnat förvaltarskap. Den goda mannen har i uppgift att hjälpa till att sköta om en persons ekonomi.

God man och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas om någon på grund av psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

I 11 kap. 7 § FB stadgas att förvaltarskap får förordnas till en person som befinner sig i en sådan situation som räknas upp i 4 § och denne inte är kapabel att vårda sig själv eller sin egendom. Dock får förvaltarskap inte förordnas om det finns något mindre ingripande sätt som personen kan få hjälp genom, tex genom att få en god man. Således är förordnandet av en förvaltare en mer ingripande åtgärd än att tilldela en person en god man.

Extra information kommer nedan:

Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra? Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förutsättning för ett förvaltarskap ska uppstå är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB). Om förutsättningarna för ett förvaltarskap inte längre finns och personen inte behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska förvaltarskapet upphöra.

Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap? För att förvaltarskapet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). En sådan ansökan får lov att göras av bland annat huvudmannen (den som står under förvaltarskap) och huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo men även av förvaltaren och överförmyndaren. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd (11 kap. 21 § FB).

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (509)
2021-05-15 Hur lång tid tar det innan beslut om uppsägning av god man meddelas?
2021-05-13 Hur mycket är arvodet och ersättningen till en god man samt hur ofta sker betalning?
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?

Alla besvarade frågor (92281)