När får jag beslut om bouppteckning, och finns det särskilda regler om särkullbarn?

FRÅGA
Hej.Jag fick veta att min biologiska far hade avlidit via ett rekommenderat brev på posten och jag var kallad till bouppteckning. Jag kunde inte närvara. Bouppteckning var för två veckor sedan och jag har inte fått veta något än. Hur lång tid brukar det ta innan man får veta beslutet?Jag är ett särkullbarn som det heter. Det är jag och min halvbror på min fars sida som är särkullbarn. Min far och hans nya fru fick inga egna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begära bouppteckningen

När en bouppteckning är klar och registrerad kan du begära en kopia av den från Skatteverket. Den utgör då en offentlig handling vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut den. I bouppteckningen står det vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar och skulder som finns.

Hur lång tid tar bouppteckning och arvsskifte?

Det finns i de vanliga fallen inte någon tidsfrist på när ett arvsskifte ska vara klart. Arvsskifte betyder fördelningen av tillgångarna mellan dödsbodelägarna. Att jag säger i de vanliga fallen är för att det finns specialregler om finns en jordbruksfastighet i dödsboet, dår ska det ha skett inom fyra år efter utgången av det kalenderår som dödsfallet inträffade (18 kap. 7 § Ärvdabalken). Det finns även regler för om en av dödsbodelägarna är omyndig. Då ska, om ett arvsskifte inte förrättats inom sex månader, en redogörelse lämnas till överförmyndaren (15 kap. 2-3 § Föräldrabalken). Detta är oftast bara en formalitet då arvsskifte oftast tar betydligt längre tid än sex månader.

Om man tycker det drar ut på tiden eller det finns meningsskiljaktigheter vid arvsskiftet så kan man lämna in en begäran om skiftesman till tingsrätten (23 kap. 5 § Ärvdabalken). Detta är dock inte gratis utan betalas av dödsboet.

Särkullbarns rätt till arv direkt

Slutligen kan jag lägga till att eftersom du nämner att du och din halvbror är särkullbarn till er far så har ni rätt att få ut ert arv från er far nu om ni önskar. Huvudregeln är att om den avlidne är gift så lämnas all kvarlåtenskap till maken/makan och när denna sedan avlider så ärver barnen (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Dock så när det gäller just särkullbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt men kan välja att avstå arvet nu till förmån för den efterlevande makan för att få ut det när hon avlider (3 kap. 9 § Ärvdabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om något skulle vara oklart så kommentera här under så ska jag svara så fort jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95697)