När får en skola sätta upp kameraövervakning?

FRÅGA
Hej! Har skolor rätt att sätta upp kameraövervakning helt utan anledning på sitt område?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en skola har rätt att sätta upp kameraövervakning. Jag kommer i mitt svar använda mig av kamerabevakningslag (2018:1200).

Vad säger lagen?

Lagen om kameraövervakning (2018:1200) 7§ fastställer att det det alltid krävs en ansökan om tillstånd för att bedriva kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen drivs av 1) en myndighet eller 2) någon annan än en myndighet om de utför en uppgift av allmänt intresse. Vad som menas med detta är att både kommunala och privata skolor har en skyldighet att göra en ansökan om tillstånd om de vill ha kameraövervakning på skolans område. En sådan ansökan ska ske till Datainspektionen som beslutar om ett tillstånd ska bevilja.

I fastställer lagen att det skall finnas ett ett tillräckligt tungt intresse av att kameraövervakning för att kameraövervakning ska få ske, annars beviljas inte ett sådant tillstånd. Detta intresse skall väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. "Ett tungt" intresse är exempelvis för att det ska förebygga brott, upptäcka störningar av allmän ordning, förebygga olyckor eller utöva kontrollverksamhet.

I 15§ fastställer lagen att det är krav på upplysning om kameraövervakning, vilken måste synas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysningsplikten gäller i princip vid alla former av kameraövervakning och anledningen är att de som uppehåller sig inom bevakningsområdet ska vara medvetna om att de är övervakade.

Vad händer om man har kameraövervakning utan tillstånd?

I 25§ fastställer lagen att om någon bryter emot kravet på att ansöka om tillstånd eller bryter emot upplysningskravet har även Datainspektionen rätt att ta ut sanktionsavgifter.


Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91130)