När får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

FRÅGA
Får en lärare tag en elevs mobiltelefon som är av och inte är störande och är i fickan ? Och har dom då rätt att neka att lära en elev utbildning och hänvisa dom att gå ut från klassrummet för att man inte lämnar sin mobil telefon som inte stör någon?Om detta är fel var ska jag så vända mig till? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller lärare för högstadiet eller gymnasiet, vilket innebär att skollagen är tillämplig (skollagen (2010:800) (SkolL)).

Vad gäller frågan om en lärare får ta en elevs mobiltelefon får läraren omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

En mobil som ligger ljudlöst i fickan torde inte kunna betraktas som störande och läraren har i sådant fall varken rätt att beslagta mobilen eller avvisa eleven från klassrummet på grund av att denne inte lämnar ifrån sig mobilen.

Skolan kan dock i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.

Jag skulle rekommendera dig att först och främst ta upp problemet med läraren eller rektorn och ta reda på vilka regler som läraren stödjer sitt agerande på - skollagen eller skolans ordningsregler. Det finns dock en möjlighet att anmäla skolor till skolinspektionen eller JO.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - att ta mobilen i förebyggande syfte. ??? Menar du: har läraren 'rätt' at ta mobilen? Det är otydligt - eller är det jag, som inte är svensk, som har missförstått?
2019-03-30 06:36
Tekniskt sett ja, men de har ingen behörighet att använda våld, det är lite som kontrollanter i tunnelbanan. De får kontrollera biljetter och be dig om din biljett men de får inte använda våld. Där är situationen lite annorlunda men du kanske förstår. Det är snarare en lucka i skollagen, som all annan lagstiftning där man ger en yrkesgrupp en uppgift men inte behörighet att verkställa uppgiften i samtliga situationer. Oavsett finns det andra vägar att gå för skolan, t.ex. prata med föräldrar och dylikt. Det brukar räcka med sådant "tryck".
2019-10-07 07:31
Om skolan har omhändertagit en elevs mobiltelefon enligt ovan, t ex genom att hänvisa till skolans egna ordningsregler, vem bär ansvaret då om telefonen blir skadad eller stulen under den tid den funnits i skolans förvar?
2019-10-17 12:28
Hej det är såklart skolan. Har du annans egendom i din besittning har du nästan alltid skyldighet att vårda den (dock ej utöver det vanliga och lite beroende på egendomen). Det skulle inte vara så svårt att nå framgång med en skadeståndstalan om de t.ex. skadat den. I visss fall skulle deras agerande kunna vara brottsligt om skolan t.ex. om det visar sig att skolan ens ej haft rätt at ens ta mobilen.
2019-10-17 15:41
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (300)
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?
2020-10-22 Kränkande behandling av lärare.
2020-10-15 Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?

Alla besvarade frågor (85371)