När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

FRÅGA
När får en lärare säga åt en elev att gå ut ur klassrummet?Får läraren någonsin göra det?Får läraren göra det utan anledning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du inte har angivit någon särskild situation som din fråga kan gälla kommer jag att svara mer allmänt på frågan, då jag uppfattar din fråga som en allmän fråga kring just när en lärare får säga åt en elev att lämna klassrummet.

Om en elev stör ordningen eller uppträder olämpligt så finns det disciplinära åtgärder som en rektor eller en lärare får använda sig av. Dock är det viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder inte ska användas för att straffa elever. Syftet med de disciplinära åtgärderna är att de ska leda till att eleven ändrar sitt beteende och att studiemiljön blir bättre i skolan. Det finns alltså olika disciplinära åtgärder i skollagen och en av dessa är utvisning ur undervisningslokalen.

En lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen om (5 kap. 7 § skollagen):

- Eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
- Eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.

Sammanfattning

Ja, en lärare får säga åt en elev att lämna klassrummet dock får läraren inte göra det utan anledning. En lärare får endast säga åt en elev att lämna klassrummet om de två kraven ovan är uppfyllda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (353)
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?
2021-06-01 Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (93110)