När får en lärare beslagta en elevs mobiltelefon?

Har läraren rätt till att beslagta våra telefoner om vi inte använder de under lektionstid och då stänger av ljudet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte vilken skolform du syftar på. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att din fråga gäller lärare för högstadiet eller gymnasiet. Eftersom frågan handlar om skolväsendet är skollagen tillämplig (Skollag 2010:800).

Mobiltelefonen ska vara störande

Läraren får under vissa förutsättningar ta en elevs mobiltelefon, men det krävs att mobiltelefonen är störande under lektionstid (5 kap 22 §). Om läraren uppfattar era mobiltelefoner som störande och därför tar dem, har ni rätt att få tillbaka dem senast innan skoldagens slut. Om er lärare anser att föremålet är farligt för personer i er omgivning kan ni få tillbaka telefonerna senast efter fyra dagar (5 kap 23 §).

Skolans ordningsregler

Om ni inte använder telefonerna och dessutom har dem på ljudlöst borde läraren inte uppfatta dem som störande. Läraren har i så fall inte rätt att beslagta era telefoner. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler som kan innebära exempelvis ett mobilförbud. Skolverket säger att ordningsreglerna ska bestämmas av elever och lärare tillsammans, men det är rektorn som fattar det slutliga beslutet.

Vad kan man som elev göra?

Om ni känner er illa behandlade rekommenderar jag i första hand att ni tar upp problemet med er rektor så kanske ni kan lösa problemet tillsammans på skolan. Annars finns det möjlighet att göra en anmälan mot skolan hos Skolinspektionen.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo