FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt30/03/2019

När får en journalhandling gallras tro?

Hur länge behöver man som underleverantör till socialtjänsten bevara journaler? Jag har jobbat som familjebehandlare? Stämmer det att man som psykoterapeut med egen mottagning kan kassera journaler efter 3 år?

MVH Maria

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är relativt enkelt och kortfattat: Patientdatalagen (PDL) är tillämplig (1 kap. 1 § PDL), och i den framgår att en journalhandling ska bevaras minst 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen (3 kap. 17 § PDL). Det vill säga det kommer inte på fråga att gallra/kassera en journalhandling innan den tiden löpt ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare