När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Min son hade fest med några kompisar, och var lite högljudda, då klampar våran hyresvärd och hans fru rakt in i huset med sina två hundar, jag och min fru var inte hemma, och så Putte hon på tv-apparaten så den slogs mot väggen. Har dom laglig rätt att göra så???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyreslägenhet, varpå 12 kap. Jordabalken (JB) blir tillämplig. Jag kommer redogöra för när en hyresvärd får gå in i en lägenhet utan hyresgästens tillåtelse och sedan tillämpa det på din situation.

När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Hyresgästen har ett starkt lagstadgat skydd och det krävs i princip alltid samtycke av hyresgästen för att en hyresvärd ska kunna gå in i lägenheten. Det finns dock några undantag från denna princip.

Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, 12 kap. 26 § 1 st JB. Det rör sig alltså om akuta ärenden och nödsituationer av typen brand, eller exempelvis en vattenläcka.

Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden i lägenheten låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten, 12 kap. 26 § 2 st. JB. Hyresvärden kan även ha rätt att komma in med hjälp av Kronofogden, 12 kap. 26 § 5 st. JB.

Om det förekommer störningar i en hyreslägenhet ska hyresvärden i första hand ge hyresgästen tillsägelse. Hyresvärden ska se till att störningarna upphör omedelbart. Störningarna ska även anmälas till socialnämnden i kommunen om hyresgästen är en bostadshyresgäst (12 kap. 25 § andra stycket JB). Den fest din son har haft kan mycket väl räknas som en störning, men det ger inte hyresvärden rätt att gå in i lägenheten utan denne ska, som det står ovan, i första hand ge hyresgästens en tillsägelse. Inget av de undantag som jag nämnt i stycket ovan är tillämpligt i ditt fall. Hyresvärden har alltså gått in i er lägenhet utan rätt till det.

Hemfridsbrott

Om hyresvärden bereder sig tillträde till lägenheten utan att ha grund för detta i de regleringar i 12 kap. JB som redogjorts för ovan kan det under vissa förutsättningar vara brottsligt. I 4 kap. 6 § 1 st Brottsbalken regleras hemfridsbrott, däri stadgas att "den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter".

Vad bör du göra nu?

Min uppmaning är att först och främst vända dig till er hyresvärd och förklara att dennes agerande strider mot 12 kap. JB och dessutom kan utgöra hemfridsbrott och grund för en polisanmälan.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000