När får en bostadsrättsförening säga upp en hyresgäst?

2019-09-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Min brf hyr ut en lokal sedan 2002-01-01.I hyreskontraktet står det att hyrestiden är tills vidare med tre månaders uppsägning.Lokalen används endast som lagerlokal av diverse "skräp" och är i stort behov av renovering.Nu har vi en annan lokalhyresgäst som vill ta även denna lokal i anspråk. Vi tycker att lokalen kommer till bättre användning med annan hyresgäst.Dessutom vill vi höja hyran som är 14.404 kr/år (1.200 kr/mån) för 32,5 kvm.Kan vi säga upp nuvarande hyresgäst utan speciell anledning eller vad krävs för att kunna byta hyresgäst?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så önskar du att säga upp den befintliga hyresgästen och istället hyra ut lokalen till en annan hyresgäst, med beaktande av uppsägningstiden. Att säga upp den befintliga hyresgästen med beaktande av uppsägningstiden kräver ingen särskild anledning, det är helt upp till dig att avgöra.

Hyreslagen (jordabalkens 12 kapitel) innehåller regler för vad som gäller för uppsägning av hyresavtal som löper på obestämd tid. Enligt dessa regler måste hyresgästen ges tre månaders uppsägningstid för en bostad och nio månader för en lokal (här). Du skriver att ert kontrakt innefattar en uppsägningstid på tre månader, trots att det är en lokal som hyrs ut. Reglerna i hyreslagen är minimiregler, parterna kan avtala om längre tider, men inte kortare. Om din hyresgäst däremot inte motsätter sig att avsluta hyran efter tre månader, såsom kontraktet säger, är det inget problem. Du bör dock vara beredd på att den befintliga hyresgästen kan ta reda på att det faktiskt är nio månader som denne har rätt till och hävda att detta ska gälla. Det kan vidare poängteras att det är viktigt med korrekta uppsägningar, speciellt när det gäller förverkande (se stycket nedan), hyresgästen har rätt att driva process i domstol gällande fråga om ekonomisk ersättning vid felaktig uppsägning.

Man behöver som nämnt inte ha någon särskild anledning för att säga upp ett hyresavtal enligt dessa regler. Lagen ger också, förutom denna nämnda villkorsenliga uppsägning, möjlighet att under vissa förhållanden säga upp ett avtal i förtid, så kallat förverkande, som t.ex. på grund av att hyran inte betalas i rätt tid, otillåten andrahandsuthyrning, vanvård eller störningar, men så som jag förstår din fråga är det en villkorsenlig uppsägning som är aktuell.

Sammanfattningsvis har du all rätt att säga upp din befintliga hyresgäst utan anledning, men bör vara beredd på att denne eventuellt vill ha en längre uppsägningstid.

Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ABC3Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-12 08:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1210)
2019-09-16 Kan jag säga upp min del av hyresavtalet utan den andre hyresgästens medgivande?
2019-09-15 Vad gäller om hyresvärden försöker säga upp hyresavtal utan relevant anledning?
2019-09-14 Vad gäller avseende uppsägning av andrahandskontrakt?
2019-09-13 Uppsägningstid vid uthyrning av privat bostad

Alla besvarade frågor (72850)