När får barnet bestämma var det ska bo?

2019-01-23 i Barnrätt
FRÅGA
Från vilken ålder får barn själv bestämma var dom ska bo? Vi har gemensam vårdnad och varannan vecka. Pojken är 11år han vill bo mer hos pappan vilket inte jag vill
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge återfinns i 6 kap. FB (föräldrabalken).

Barnets bästa ska vara avgörande för beslutet

Utgångspunkten i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är att barnets bästa ska vara avgörande. Här ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § 2 st. FB) med hänsyn till barnets vilja med beaktande av dennes ålder och mognad (6 kap. 2a § 3 st. FB).

Det finns ingen åldersgräns

Tidigare har 12 år setts som en "magisk gräns", där huvudregeln var att barnets vilja inte fick beaktas innan det fyllt 12 år. Idag finns inte denna åldersgräns kvar utan bedömningen görs istället utifrån ett större sammanhang utifrån barnets situation, ålder och mognad. Om en elvaåring vet vad denne vill och är tydlig kan rätten ta in detta i värderingen. Barnet behöver inte ha tagit direkt ställning mellan föräldrarna, det räcker ex. att denne ger uttryck för att vilja gå i en viss skola, vilket indirekt kan leda till att barnet bör bo hos en viss förälder eller blir avgörande för hur umgänge ska regleras för att barnets önskemål ska kunna tillgodoses.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1138)
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?
2019-03-19 Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?

Alla besvarade frågor (66941)