När får barnet bestämma över boende?

2017-10-20 i Barnrätt
FRÅGA
När får barnen själva bestämma när dom vill bo hos en förälder?
SVAR

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Föräldrarna är de som har möjlighet att bestämma över var barnet ska bo. Om de är oense kan rätten på talan av antingen ena eller båda av föräldrarna bestämma var barnet ska bo, se 6 kap. 14a § 2st Föräldrabalken. När rätten behandlar frågan avgörs den alltid med utgångspunkt i barnets bästa och då tar man hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2a § Föräldrabalken. Vad som avses med "ålder och mognad" är inte fastställt i lagtext eftersom barn utvecklas olika fort, men som riktlinje brukar man nämna 12-årsåldern och uppåt.

Att barnet har fyllt 12 år betyder alltså inte att barnet har en rätt att bestämma var denne ska bo helt själv, utan det är fortfarande föräldrarna som bestämmer i frågan. Däremot tar rätten större hänsyn till barnets vilja vid en eventuell tvist om boende om barnet är 12 år eller äldre.

Svaret på din fråga är alltså att barn från 12 år och uppåt har ett större inflytande i frågor om boende och kan därmed påverka utgången med sin vilja, men barnet har inte ensam bestämmanderätt.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?