När får arvet från en avliden förälder?

Makens pappa gick bort för 10 år sedan. Gården såldes, bouppteckning gjordes. Makens mamma tog alla pengar och byggde nytt hus på annan plats. Mycket pengar fanns då fortfarande kvar.

Maken och hans systrar fick inte vara med vid något ekonomiskt. Inget arv betalades ut.

Nu har makens mamma träffat ny man och vill gifta sig igen.

Maken och hans syskon vill få ut sitt arv. Men nu hävdar mamman att hon har inga pengar kvar...

Hon säger att barnen får sitt arv när hon dör genom att dom säljer huset hon byggt.

Men då är hon ju gift men annan person som också har barn.

Och har man otur kan man få mycket lite vid försäljning av huset hon byggde.

Allt som allt fick mamman närmare 7 miljoner vid pappans bortgång och nu är allt borta.

Hur ska maken och hans syskon komma vidare i denna situation så dom får ut sitt arv?

Och hur mycket är ett arv på nästan 7 miljoner till barnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Generellt om arvsrätt
Är föräldrarna gifta så ärver makarna varandra. Barnen får ta del av arvet efter att båda föräldrarna har avlidit, se 3 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Vid en makes död är det enbart den dödes särkullbarn som har rätt att direkt få ut arvet, se 3 kap 9§ ÄB. Din makes mor ärvde pengarna från hennes man med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att hon inte får testamentera bort pengarna men kan i övrigt använda pengarna som vanligt, se 3 kap 2§ ÄB. Hon kan alltså mycket väl spendera pengarna hon ärver från sin make.

Din make och hans syskon kommer vara så kallade särkullbarn i det nya äktenskapet. Vid dödsfall så kan särkullsbarn ta ut sitt arv direkt innand det går till efterlevande make. Så i det nya äktenskapet kommer inte maken att ärva som vid bortgången av din makes far.


Vid bortgången av er mor så kommer ni få det som kan anses vara efterarvet från din makes far. Om det inte finns nya barn i det nya äktenskapet så kommer allt som är moderns att delas upp på hennes arvingar. Om det finns nya barn i det nya äktenskapet så kommer man först undersöka hur mycket av moderns tillgångar som är efterarv och hur mycket som är arv. Jag kan förklara detta med ett kortare exempel.

Generellt räkneexempel
När din makes far avlider

Han lämnar efter 7 000 000 kr.

Din mor hade vid detta tillfälle 1 000 000 kr.

Hon har vid detta tillfälle 1 000 000kr med full äganderätt, och 7 000 000kr med fri förfoganderätt.

Hon har totalt 8 000 000kr.

(här är det viktigt att ha koll på dessa summor, då man vid beräkning av efterarv använder sig av andelar beräknade från dessa belopp)


När din makes mor gifter sig

Att hon gifter sig spelar ingen större roll. Makarna kan flytta runt en del egendom mellan sig, men det kommer ske en bodelning vid dödsfall och då kommer hon återigen ha visst giftorättsgods som kommer vara dödsboets vid moderns bortgång


När din makes mor avlider

Här gör jag beräkningen med efterarv som kan användas även om din makes mor har barn med den nya maken.

Din makes mor har spenderat mycket pengar och om vi då säger att hon har totalt 500 000kr vid hennes bortgång.

Först ska vi räkna ut efterarvet, så:

Efterarvet är pengarna som ska fördelas på arvingarna från hennes tidigare äktenskap (Från din makes far)

7 000 000 kr var det hon ärvde från sin make, hon hade 1 000 000 vid denna tidpunkt, totalt 8 000 000 kr.

Andelen som kommer användas i efterarvets uträkning är då:

7 000 000 / 8 000 000 = 7/8

7/8 av det din makes mor ägde vid faderns bortgång var arv från honom.Din makes mor hade som sagt 500 000kr vid hennes bortgång. Då blir efterarvet enligt följande:

7/8 x 500 000kr = 437 500kr.

Detta är pengar som arvingarna till din makes far får dela på.

Med detta återstår 62 500kr, som din moders alla arvingar får dela på. Alltså även om hon skulle fått nya barn med den nya maken.


Övrigt
Detta var ett väldigt generellt exempel. Det finns även vissa speciella regler där en efterlevande make har rätt till ett minsta värde för att försäkra sig om att denna person klarar sig ekonomiskt, så kallad basbeloppsregeln, se 3 kap 1 § 2st. ÄB. Det finns även möjligheter att din makes mor skriver ett testamente där hon kan testamentera bort pengarna som är hennes, alltså inte den andel av det hon äger som är från din makes far. Sker detta måste arvtagarna uttrycka att de vill ärva sin laglott. Även om man har pengar med full äganderätt så har bröstarvingar rätten att ärva hälften och dela på detta.

Sammanfattning
Din make och hans syskon har rätt att få ut pengar när er mor går bort. I Sverige så ärver makar varandra. Endast särkullbarn har rätt att plocka ut arvet istället för att det går till efterlevande make. Detta är ett generellt svar med exempel som kan påverkas av testamenten och basbeloppsregelnJag hoppas detta ger lite vägledning i frågan!

Med vänliga hälsningar,

Isak ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000