När ett samboförhållande upphör enligt sambolagen

Hejsan! Jag har en fråga angående sambolagen. Jag och min sambo köpte en lägenhet tillsammans (eller jag står på den och betalade hela kontantinsatsen, hon gled med bara). Vi har inte varit tillsammans som par på 3 år (köpte lägenheten för kanske 3,5 år sedan), utan har bott tillsammans som kompisar sedan dess. Sambon har flyttat ut 2 ggr (utan att vi köpt ut någon osv, bara flyttat ut rakt av, med adressändring) under denna period men bor nu här och nu ska vi(jag) sälja lägenheten då sambon ska flytta iväg och jag vill köpa en annan lägenhet. Gäller sambolagen? Har sambon rätt till halva vinsten osv? Med vänlig hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

För att sambolagen ska bli tillämpning krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. Att samborna stadigvarande ska bo tillsammans innebär att det inte ska röra sig om ett kortvarigt förhållande Att det ska röra sig om ett äktenskapsliknande förhållande innebär att två vänner som bor tillsammans inte omfattas av sambolagens bestämmelser.

Ett samboförhållande anses upphöra i och med att samborna gifter sig, flyttar isär eller när någon av samborna avlider. Om du och din sambo hade flyttat isär för gott skulle därför ert samboförhållande enligt lagens mening ha upphört i och med utflyttningen. Bedömningen av när ert förhållande upphörde kan dock bli problematisk på grund av att ni valde att flytta ihop igen. Detta på grund av att om ni uppfyller ovan nämnda kriterier anses ni fortfarande som sambor enligt lagens mening.

Du nämner att ni endast bor tillsammans som vänner och har gjort så sedan tre år tillbaka. Om så är fallet ska sambolagen inte tillämpas. Om din sambo däremot skulle hävda att ni har varit tillsammans under denna tid blir bedömningen svårare att göra. Om ni är folkbokförda på samma adress utgör detta en presumtion för att ni fortfarande lever som sambor och det är i en sådan situation upp till dig att bevisa motsatsen. Eftersom att ni har bott tillsammans tidigare, haft ett förhållande och införskaffat lägenheten gemensamt kan detta bli svårt att bevisa.

Om ni fortfarande betraktas som sambor innebär detta att sambolagens bestämmelser blir tillämpliga. Enligt sambolagen ska en bodelning ske endast om någon av samborna begär detta inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Om någon av er begär bodelning innebär det att den egendom som utgör samboegendom ska delas lika mellan er.

Samboegendom är er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om detta har förvärvats för er gemensamma räkning. Det spelar på så sätt ingen roll vem som har köpt egendomen utan det avgörande är vad syftet med köpet har varit. Den lägenhet som ni införskaffade under ert förhållande skulle därför ingå i bodelningen. Om däremot ingen av er begär bodelning inom ett år sker ingen hälftendelning av samboegendomen och lägenheten som du har betalat och står som ägare till är därför skyddad från din sambos anspråk.

Om ni däremot inte skulle betraktas som sambor utan att ert samboförhållande enligt lagens mening upphörde i och med att ni flyttade isär första gången, kan din sambo inte göra anspråk på din lägenhet om det har förflutit ett år sen ni flyttade isär. Detta på grund av att det som tidigare nämns krävs att en begäran om bodelning göras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”