När ett samboförhållande föreligger och förhållandets inverkan på egendomens uppdelning

FRÅGA
Hej. Mitt x hörde av sig igår (påpasstligt nog 1dag efter jag blivit ihop med en annan) och påstod sig vilja ha sin del av huset och grejjer. Var ca 1 år sedan vi gjorde slut och hon har ALDRIG varit skriven hos mig och huset jag köpte medans vi var ihop det köptes av mig samt står enbart på mig. Hon "bodde" i huset ca 4veckor innan jag gjorde slut. Vi va ihop tot 11månader. Allt "vi" köpte var tv:n men den betalade jag. Har hon rätt till nått eller enligt sambolagen även fast hon inte haft sin adress hos mig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan man börjar diskutera sambolagen är det viktigt att i sådana här fall först klargöra huruvida ni ens var sambos. Riktmärken för att två personer ska anses vara sambos är att personerna stadigvarande bor ihop i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (sambolagen 1 §). Att man har en gemensam folkbokföringsadress talar starkt för att man har ett samboförhållande, att man inte har det är dock inte i sig en tillräckligt stark faktor för att med säkerhet kunna hävda att det inte är ett samboförhållande.

Stadigvarande boende anses föreligga efter ca 6 månader. Du säger att ditt ex bodde i ditt hus i ca 4 veckor innan förhållandet, ifall ni inte bodde ihop innan det är det högst osäkert ifall ett samboförhållande ens har förelegat i ert fall. Ifall ni inte har haft ett samboförhållande enligt sambolagens mening har ditt ex inte rätt till någon del av ditt hus eftersom du har betalat för det och är ensam ägare, hon har inte heller rätt till TV:n som du har betalat i det fallet. Sambolagen går då alltså inte att tillämpa.

Frågan ifall två personer lever i ett samboförhållande avgörs dock även till stor del av deras egna uppfattning under förhållandet. För säkerhets skull utgår jag från att ni har varit sambos enligt sambolagens mening. I det fallet kan sambolagens regler om bodelning tillämpas.

När samboförhållandet upphör kan en bodelning begäras inom 1 år (sambolagen 8 § 2 st). Vid bodelningen ska parets samboegendom delas mellan parterna. Samboegendom är sambors gemensamma bostad (huset) och bohag (TV:n) ifall det har köpts för gemensam användning (sambolagen 3 §).

Är huset och TV:n samboegendom?
Att huset endast står på dig är i sig inte tillräckligt för att avgöra att det inte har köpts för gemensam användning. Ditt ex kan ändå ha rätt till en del av det vid bodelning då så kallad dold samäganderätt kan aktualiseras. Dold samäganderätt gör att ditt ex får rätt till en del av huset trots att hon inte rent faktiskt är ägare. Ifall avsikten vid köpet var att ni tillsammans skulle bo tillsammans i huset lär det klassas som samboegendom.
Även TV:n kan antas vara samboegendom trots att du betalade den själv, ifall den köptes för gemensamt bruk och ni andra fall turades om att göra betalningar till ert gemensamma hushåll.

Begäran om bodelning
Du skriver att ni gjorde slut för ca 1 år sedan. I din fråga blir det viktigt att få fram när ert förhållande upphörde eftersom ditt ex har 1 år på sig att begära bodelning. I Högsta domstolens rättspraxis har det slagits fast att det är upp till ditt ex att bevisa att begäran har framställts inom 1 år från förhållandets upphörande.

Ifall ditt ex lyckas bevisa att det inte har gått 1 år från ert uppbrott har ditt ex rätt att begära bodelning och ifall bostaden och bohaget kan anses vara samboegendom har ditt ex rätt till en del i det.

Jag skulle säga att det viktiga för dig är att först reda ut ifall du och ditt ex ens kan räknas ha varit sambos (med omständigheterna jag radade upp i början), sedan se på omständigheterna kring köpen av huset och TV:n och se vad som talade för samt emot att det köptes för ert gemensamma bruk. Ifall det inte köptes för gemensamt bruk har ditt ex i regel inte någon rätt att överta varken TV:n eller huset.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, återkom annars gärna med en kommentar.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2780)
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar
2020-11-20 Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (86450)