FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/08/2014

När ena vårdnadshavaren vill flytta med barnet och byta dagis

Hej Jag och min "fru" skiljdes för 1 1/2 år sedan och har idag en dotter på snart fyra år. Då vi skiljde oss så bestämde vi att vi båda skulle bo kvar i samma område för att området barnvänligt och både skola och dagis är bra. Vår dotter går idag på dagis i detta området. Vi bestämde att vår dotter skulle vara skriven hos sin mamma då det var ekonomiskt förmånligare gällande dagisavgift, men att jag skulle vara ansvarig för försäkringar m.m. Vi bestämde även att min "fru" skulle få hela barnbidraget för att detta skulle täcka dagiskostnad m.m. Vi har sedan dess haft växelvist boende vilket har fungerat bra och vår kontakt fungerar mycket bra. Nu kommer mitt eventuella framtida bekymmer. Min "fru" har nu sagt att hon förmodligen kommer vilja flytta till XXX vilket ligger ca fyra mil ifrån, vilket då skulle innebära att vår dotter om ca två år skulle behöva börja skolan där, med tiden skapa sig ett umgänge i XXX och att vi inte skulle ha den närhet till varandra som jag och min "fru" till en början var så mån om. Jag har sagt till min "fru" att hon gärna får flytta till XXX, men att jag då vill att vår dotter skrivs hos mig och börjar skolan i samma område som hon idag går på dagis i. Min fråga är vad jag har för möjligheter som umgängesförälder (enligt mig en hemsk benämning) att få min dotter att bli skriven hos mig för att hon sedan ska kunna gå i skolan i området. Det viktigaste för mig är att jag har samma närhet till min dotter som fram tills idag har haft. Oerhört tacksam för svar. Mvh En orolig pappa som älskar sin dotter över allt annat!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i svensk barnrätt, barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge, FB 6:2 a. https://lagen.nu/1949:381

I denna fråga måste ni som föräldrar och vårdnadshavare samarbeta och diskutera och ni måste utgå från vad som är bäst för barnet, FB 6:13. Gemensam vårdnad förutsätter nämligen ett samarbete då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Om din dotter trivs på sitt nuvarande dagis så är min bedömning att hon måste få gå kvar i den miljö hon trivs och är van vid och istället får det bli barnets mamma som får anpassa sig utifrån vad som är barnets bästa. Om dottern ska skrivas hos dig måste ni komma överens om detta enligt, 7a§ Folkbokföringslagen.

Vidare finns den såkallade kontinuitetsprincipen som innebär att ett barn bör inte ryckas upp från den miljö som han/hon är van vid. Hänsyn ska tas till var barnet har bott och den omställning en flytt skulle innebära.

Om du inte kan komma överens med barnets mamma så erbjuder familjerätten samarbetssamtal där föräldrarna erbjuds hjälp med att komma överens om frågor som rör bland annat barnets vårdnad, boende och umgänge.

Ellinor SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?