När de förutsättningar testamentet skrevs under har förändrats

Hej.

Jag har bevittnat ett testamente till en kompis, min kompis var ej helt nykter vid tidpunkten, inte heller jag.

Min kompis hade en olycka nyligen och dog. Testamentet gjordes cirka 2 ar sen. Och olyckan skedde i oktober 2018. Min kompis hade en fejd med sina syskon och var arg vid tidpunkten vid skrivningen av testamentet men de har senare{innan olyckan} tagit upp kontakten igen och testamentet har fallit i glomska. Min kompis kastade in en kopia till svenska kyrkan utlandet i samband med skrivandet. Detta skedde utomlands under semester. Inget original har framkommit. Och inget annat testamente har kommit fram.

Jag har varit i kontakt med kyrkans jurist och tagit kraftigt avstand av min bevittning med anledning av ovan.

Men de verkar inte vilja backa. Den stora delen av detta arv, bestar av lite mark och ett boningshus som min kompis har arvt av sin far. Min kompis mor e fortfarande i livet och vill givetvis ha tillbaks marken och huset som varit i ett antal generationer i samma familj.

Emotser tacksamt erat svar

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst vill jag beklaga din kompis bortgång. Jag kommer i mitt svar att redogöra för hur ett testamente kan omtolkas, göras overksamhet alternativt ogiltigförklaras. Tillämplig lag är ärvdabalken, du hittar den här.

Omtolkning av testamentet

Ett testamente ska ges den tolkning som kan antas överensstämmer testatorns, dvs din kompis, vilja. Om ett testamente i någon mån inte ger klart svar ska testatorns vilja tolkas in i testamentet för att eliminera otydligheten. Till hjälp finns regler som föreskriver hur vissa otydligheter ska tolkas när det inte går att avgöra testatorns vilja. Ingen av dessa tolkningsregler är dock tillämplig på de omständigheter som du beskriver. Det är dock viktigt att tolkningen inte blir så fri att den tappar sin koppling till testamentets text. Detta eftersom testamentet är en handling som är starkt formbunden genom sina många krav för ett giltigt upprättande. Att tolka alltför fritt skulle underminera testamentets betydelse och urholka dess status som testatorns sista vilja. (se 11 kap ärvdabalken)

Förklara testamentet overksamt

Kan det läggas fram tillräckligt med bevis för att relationen till syskonen har förändrats kan testamentet eventuellt förklaras overksamt. Detta eftersom det inte överensstämmer med testatorns vilja. För att testamentets status inte ska urholkas är min bedömning att möjligheten att förklara ett testamente overksamt förmodligen används restriktivt. Det är dock inte helt uteslutet och det är möjligt för din kompis mor att försöka få testamentet overksamt. Din kompis kvarlåtenskap kommer då att fördelas enligt den legala arvsordningen (se 2 kap ärvdabalken).

Ogiltigförklara testamentet

Ett testamente kan även ogiltigförklaras om det inte har kommit till på ett korrekt sätt. Att vara berusad faller dock inte under psykisk störning. Det finns därför ingen grund för ogiltighet. (se 13 kap 2 § ärvdabalken)

Sammanfattning och råd

Som utgångspunkt gäller det testamente som din kompis har skrivit, även fast förhållanden har förändrats sedan dess. Det finns dock möjlighet att omtolka ett testamente för att det ska stämma överens med testatorns vilja.Enligt mig ligger det dock lite för långt ifrån testamentet att tolka in en arvsrätt för syskonen. Min bedömning är därför att testamentet i så fall bör kunna förklaras verksamt. Detta förutsatt att tillräckligt med bevis för att omständigheterna har förändrats sedan testamentet skrivs. Arvet kommer då att fördelas enligt lag, dvs hans mamma om han inte har några egna barn eller var gift.

Hoppas du känner att du har fått svar kring detta problem! Jag rekommenderar varmt att din kompis mamma tar hjälp av en jurist för att lösa detta på bästa sätt. Hon får gärna använda sig av våra jurister genom att boka tid här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”